Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie kopii, wyciągów, odpisów, wydruku, a także do wglądu w siedzibie Szpitala.

Dokumentacja medyczna udostępniania jest na podstawie wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej. Wniosek należy złożyć w kancelarii Szpitala, bądź przesłać pocztą na adres Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105 53-439 Wrocław. Można również przesłać skan wniosku na adres dcchp@dcchp.pl , bądź złożyć ustne zlecenie wydania dokumentacji medycznej.
Kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzana jest za zgodność z oryginałem w przypadkach, gdy wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o jej uwierzytelnienie.

Wnioskowaną dokumentację można odebrać osobiście w siedzibie Szpitala w dni powszednie w godzinach 07:30- 15:00. Na wniosek pacjenta dokumentacja może zostać przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Za udostępnienie dokumentacji Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu pobiera opłatę, która ustalona jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta. Wysokość opłat zamieszczona jest w cenniku szpitala.

Dokumenty do pobrania:

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej pacjentom.

Upoważnienie do wydania dokumentacji.

Wniosek o wgląd do dokumentacji medycznej.

Kontakt

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

INFOLINIA:. 459 599 001
NUMER GŁÓWNY: 71 33 49 400
Adres ePUAP: /Dcchp/domyslna
 
Adres do korespondencji:
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
plac Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

NIP: 8992228100
REGON: 000290096
KRS: 0000087868

Banery/Logo