Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Centrum

1. Organami Centrum są:

 • Dyrektor Centrum,
 • Rada Społeczna Centrum

2.Dyrektor Centrum kieruje Centrum i reprezentuje go na zewnątrz.
3.Dyrektorowi Centrum podlegają bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw:

 • Lecznictwa,
 • Finansowych,
 • Pielęgniarstwa.               

Pion Dyrektora Centrum

W skład pionu Dyrektora Centrum wchodzą:

 • Radca Prawny,
 • Biuro Dyrektora Centrum,
 • Biuro Zamówień Publicznych,
 • Dział Technologii Informacyjnych,
 • Główny Specjalista ds. Eksploatacji,
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
 • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta,
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Inspektor Ochrony Radiologicznej,
 • Specjalista ds. BHP,
 • Inspektor BHP w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich,
 • Specjalista ds. Obrony Cywilnej,
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Audytor Wewnętrzny,
 • Dział Techniczny,
 • Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej
 • Kapelan,
 • Kapelan w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich.

 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

W skład pionu Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa wchodzą:

Szpital im. Kazimierza Dłuskiego we Wrocławiu z następującymi oddziałami i pododdziałami:

 • Izba Przyjęć,
 • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej pn. Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych IV,
 • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc V z pododdziałem Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej,
 • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Kliniczny VIA, Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc,
 • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc VI B,
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii „R”,
 • Oddział Onkologii Klinicznej VII,
 • Blok Operacyjny,
 • Zespół Konsultantów Wewnętrznych,
 • Sekcja Zakażeń Szpitalnych,
 • Psycholog,
 • Pracownik Socjalny dla Chorych,
 • Regionalna Przychodnia Specjalistyczna z następującymi poradniami specjalistycznymi:
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
 • Poradnia Alergologiczna,
 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej,
 • Poradnia Proktologiczna,
 • Poradnia Onkologiczna,
 • Pracownia Endoskopii,
 • Dział Diagnostyki Obrazowej,
 • Apteka,
 • Zakład Patomorfologii z pracowniami: cytologii, histopatologii i prosektorium,
 • Dział Fizjoterapii,
 • Pracownia Fizjopatologii Oddychania,
 • Dział Medyczno – Statystyczny,
 • Ośrodek Tlenoterapii Domowej,
 • Lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią,
 • Koordynator Konsylium Onkologicznego,
 • Lekarz Naczelny w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich, nadzorujący bezpośrednio komórki medyczne w Placówce w Obornikach Śląskich:
 • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc I z pododdziałem gruźlicy prątkującej,
 • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc II,
 • Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy,
 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej.

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych

W skład pionu Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych wchodzą:

 • Główny Księgowy,
 • Dział Księgowości,
 • Dział Polityki Kadrowo-Płacowej,
 • Dział Budżetowania i Controllingu,
 • Dział Rozliczeń i Informacji Medycznych,
 • Dział Gospodarczy,
 • Archiwista.
   

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

W skład pionu Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa wchodzą:

 • pielęgniarki oddziałowe i stanowiska pielęgniarskie w oddziałach, pododdziałach szpitalnych,
 • kierownik i stanowiska pielęgniarskie w Izbie Przyjęć,
 • pielęgniarki Ośrodka Tlenoterapii Domowej, Pracowni Endoskopii i Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
 • stanowiska pielęgniarskie w Regionalnej Przychodni Specjalistycznej bezpośrednio nadzorowane przez przełożoną pielęgniarek,
 • pielęgniarki i pracownicy Centralnej Sterylizatorni,
 • pielęgniarki oddziałowe i stanowiska pielęgniarskie w oddziałach w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich bezpośrednio nadzorowane przez Naczelną Pielęgniarkę,
 • stanowiska pielęgniarskie w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym bezpośrednio nadzorowane przez kierownika,
 • stanowiska noszowych, sanitariuszy i opiekunów medycznych.
   

Placówka Zamiejscowa w Obornikach Śląskich

Organizacja pracy w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich:

Komórki medyczne nadzorowane są przez Lekarza Naczelnego Placówki w Obornikach Śląskich działającego w uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa:

 • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc I z pododdziałem gruźlicy prątkującej,
 • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc II,
 • Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy,
 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej.
 • Działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w zakresie opieki pielęgnacyjnej i opiekuńczej nadzorowana jest bezpośrednio przez Naczelną Pielęgniarkę /kierownika ZPO,
 • Sprawy administracyjno-gospodarcze nadzorowane są przez Naczelną Pielęgniarkę/kierownika ZPO w uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum,
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy podlega bezpośrednio Naczelnej Pielęgniarce/kierownikowi ZPO.
 • Sekcja Informatyczna podlega kierownikowi Działu technologii Informacyjnych,
 • Stanowiska samodzielne: Inspektor BHP oraz Kapelan podlegają Dyrektorowi Centrum.

Kontakt

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

INFOLINIA:. 459 599 001
NUMER GŁÓWNY: 71 33 49 400
Adres ePUAP: /Dcchp/domyslna
 
Adres do korespondencji:
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
plac Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

NIP: 8992228100
REGON: 000290096
KRS: 0000087868

Banery/Logo