Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Działalność

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu jest jedyną na Dolnym Śląsku wysokospecjalizowaną jednostką ukierunkowaną na diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację wszystkich grup schorzeń układu oddechowego oraz narządów klatki piersiowej.

Szpital

Nasze oddziały chorób płuc znajdują się na najwyższym poziomie referencyjnym na Dolnym Śląsku. To znak, ze leczy się tutaj najnowocześniej. Jako jedyne w naszym regionie są one przygotowane do kompleksowej diagnostyki i leczenia wszystkich rodzajów schorzeń układu oddechowego w każdym stadium zaawansowania.                                                                                

Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii, wchodzący w skład Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, to jedyny ośrodek chirurgii klatki piersiowej na Dolnym Śląsku. Świadczy on swoje wysokospecjalistyczne usługi nie tylko mieszkańcom naszego województwa, ale również Opolszczyzny. Jego renoma powoduje, że trafiają tu pacjenci także z innych, nieraz bardzo odległych rejonów Polski.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to również jedyny w regionie oddział wyspecjalizowany w zakresie diagnostyki i leczenia stanów zagrożenia życia w chorobach płuc, dla najtrudniejszych przypadków z terenu całego Dolnego Śląska, szczególnie w zakresie urazów klatki piersiowej.

W większości przypadków pacjenci trafiający do Centrum wymagają kompleksowej diagnostyki i leczenia, które w pełnym zakresie możliwe jest jedynie w DolnoŚląskim Centrum Chorób Płuc. Znaczny odsetek pacjentów stanowią też przypadki niepowodzeń leczniczych w innych szpitalach. Centrum jest typowym szpitalem “ostrym”. Pacjenci po przyjęciu poddawani są szybkiej diagnostyce i leczeniu zachowawczemu lub operacyjnemu. Wyniki leczenia staramy się monitorować poprzez kontrolę w naszej Regionalnej Przychodni Specjalistycznej. Około 60% naszych pacjentów stanowią chorzy z chorobą nowotworową układu oddechowego i innych narządów klatki piersiowej. Około 34% hospitalizacji stanowią choroby zapalne o tle infekcyjnym i alergicznym. Trzecia grupą schorzeń (ok. 4% rocznie) jest gruźlica i jej następstwa. W grupie tej znajdują się najtrudniejsze do diagnostyki i leczenia przypadki gruźlicy wielolekoopornej, gruźlicy skąpoprątkowej, a w ostatnim okresie bardzo ciężkie przypadki późno rozpoznanej i bardzo zaawansowanej gruźlicy powikłanej niewydolnością oddechową, a także niewydolnością innych narządów, które wymagają długotrwałej i kosztownej terapii.

W Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu hospitalizowanych jest rocznie ponad 13 500 pacjentów.

Pododdział Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej, działający w strukturze Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc V od 8 lat zajmuje się prowadzeniem nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) u chorych z całkowitą niewydolnością oddychania w przebiegu zaostrzeń POCHP, kifoskolioz, zespołów hipowentylacji związanej z otyłością oraz dekompensacji zespołu bezdechu śródsennego. Od 01.12.2017 (dzięki funduszom z Programu Ministerstwa Zdrowia pn. „Krajowy Program Zmniejszania Umieralności z Powodu Przewlekłych Chorób Płuc Poprzez Tworzenie Sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej na lata 2016-2018) NWM dysponuje 8 stanowiskami.

Pododdział posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) w stanach ostrych oraz w kwalifikacji do Programu Wentylacji Domowej. W ostatnich latach (mając 4 stanowiska) stosowano NWM u ok. 80 pacjentów rocznie, co w latach 2014-2015 dawało województwu dolnośląskiemu 2 pozycję w Polsce pod względem liczby pacjentów, u których w czasie hospitalizacji stosowano tę metodę leczenia (grupa JGP – D45). Na terenie Dolnego Śląska mamy także jeden z najwyższych wskaźników liczby chorych objętych Programem Wentylacji Domowej  w przeliczeniu na liczbę mieszkańców i jeden z najniższych w Polsce wskaźników umieralności z powodu przewlekłej niewydolności oddychania.

Przychodnia

W Centrum działa Regionalna Przychodnia Specjalistyczna.
Kierownik Regionalnej Przychodni Specjalistycznej: Edward Brusiłowicz
Telefon rejestracji : 459 599 001
W skład Regionalnej Przychodni Specjalistycznej wchodzą następujące poradnie specjalistyczne:
  • gruźlicy i chorób płuc (udzielająca świadczeń z zakresu gruźlicy, chorób płuc, sarkoidozy, bezdechu śródsennego, chorób płuc dla dzieci i młodzieży)
  • alergologiczna,
  • chirurgii klatki piersiowej,
  • proktologiczna,
  • onkologiczna.”
Diagnostyka
Szpital oraz Przychodnia Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc nie mogły by funkcjonować na wysokim poziomie, gdyby nie stale modernizowana baza diagnostyczna, w skład której wchodzą):
  • Pracownia Endoskopii,
  • Zakład Patomorfologii z pracowniami: histopatologii, cytologii i prosektorium,
  • Dział Diagnostyki Obrazowej z pracowniami: rtg, usg, ekg,
  • Pracownia Fizjopatologii Oddychania,
  • Laboratorium centralne z pracowniami: analityki ogólnej, biochemii, hematologii, serologii z bankiem krwi, mikrobiologii, bakteriologii gruźlicy – outsourcing usług firma DIAGNOSTYKA Sp. z o. o.

 

Artykuły

Kontakt

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

INFOLINIA:. 459 599 001
NUMER GŁÓWNY: 71 33 49 400
Adres ePUAP: /Dcchp/domyslna
 
Adres do korespondencji:
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
plac Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

NIP: 8992228100
REGON: 000290096
KRS: 0000087868

Banery/Logo