Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Centrum Diagnostyki Raka Płuca

Utworzone w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc – Centrum Diagnostyki Raka Płuca zaprasza do Szpitala przy ul. Grabiszyńskiej 105 do kontaktu z Koordynatorem Pacjenta Onkologicznego.  Centrum Raka Płuca ma na celu koordynowanie, usprawnienie i prowadzenie procesu diagnostyczno – terapeutycznego pacjentów z procesem nowotworowym klatki piersiowej od momentu podejrzenia jego wystąpienia, aż do ustalenia planu postępowania leczniczego.

Dlaczego warto skorzystać?

  • Przyśpieszona ścieżka diagnostyczna
  • Cała diagnostyka na miejscu – nasi lekarze pulmonolodzy, nasze pracownie diagnostyczne
  • Diagnostyka w trybie ambulatoryjnym lub podczas hospitalizacji jednodniowej
  • Wszyscy pacjenci onkologiczni objęci opieką Koordynatora Pacjenta Onkologicznego
  • Hospitalizacja na oddziałach pulmonologicznych DCChP

Diagnoza i co dalej?

  • Jeśli jest podejrzenie choroby nowotworowej zakładamy kartę DILO
  • Zostaje przydzielony Koordynator Pacjenta Onkologicznego
  • Koordynator w porozumieniu z lekarzem ustala kolejny etap diagnostyki

Jeśli posiadasz zdjęcie RTG na którym lekarz potwierdził niepokojące zmiany zgłoś się do naszych specjalistów 71 33-49-728.