Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Rada Społeczna

Skład Rady Społecznej Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu:

  • Elżbieta Berezowska – Przewodnicząca Rady – przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
  • Paweł Skrzywanek – przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego,
  • Janusz Dembowski – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  • Agnieszka Brząkała,
  • Katarzyna Halbiniak,
  • Adam Maciejczyk,
  • Wojciech Bochnak.