Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc V z pododdziałem Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej

Kod resortowy: 4270 (oddział gruźlicy i chorób płuc)

Kierownik Oddziału
dr n.med. Paweł Piesiak
 
Zastępca Kierownika Oddziału
Elżbieta Chwastyk-Romanowska
 
Zastępca Kierownika Oddziału
dr n.med.Beata Chmielowicz-Frontczak
 
Pielęgniarka Oddziałowa
Barbara Kornecka
 
Lekarze
 
dr n.med. Anna Gostkowska-Malec
starszy asystent
 
Barbara Zawisza
starszy asystent
 
Monika Stefańska
starszy asystent
 
dr n.med. Ewa Sowińska-Smolińska
starszy asystent
 
Arkadiusz Chorębała
starszy asystent
 
Bartosz Bielawski
starszy asystent
 
Agnieszka Majchrzak
lekarz rezydent
 
Małgorzata Klimowicz
starszy asystent
 
dr n.med.Maciej Jakubowski
starszy asystent