Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Ramowy program dnia w szpitalu

 1. Pacjenci zgłaszają się do oddziału z własną bielizną osobistą i przyborami toaletowymi.
 2. Pielęgniarka zapoznaje pacjenta z oddziałem, wskazuje miejsce w sali chorych i informuje o prawach pacjenta.
 3. Pacjenci mają obowiązek dbać o higienę osobistą i otoczenia.
 4. Pielęgniarki pomagają w wykonywaniu codziennych zabiegów higienicznych pacjentom potrzebującym pomocy.
 5. Każdy pacjent ma wyznaczonego lekarza prowadzącego, który bezpośrednio prowadzi leczenie.
 6. Wizyty lekarskie odbywają się codziennie.
 7. Opiekę pielęgniarską sprawują pielęgniarki z dużym doświadczeniem zawodowym pod nadzorem pielęgniarki oddziałowej.
 8. Pacjent jest informowany o wszystkich zabiegach, badaniach diagnostycznych i metodach leczenia.
 9. Większość badań i zabiegów wykonywana jest w godzinach przedpołudniowych.
 10. Dietę dla pacjenta ustala lekarz prowadzący i dietetyczka.
 11. Posiłki dla oddziałów wydawane są w godzinach: 8.30, 12.30, 17.30.
 12. Pacjenci otrzymują leki zgodnie ze zleceniem lekarskim. Nie wolno przyjmować innych leków bez wiedzy lekarza prowadzącego.
 13. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.