Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dotacja w ramach programu Narodowa Strategia Onkologiczna

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu otrzymało dotację ze środków budżetu państwa w ramach programu Narodowa Strategia Onkologiczna na realizację zadania: Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca

Wartość dofinansowania : 1 498 262,71 zł

W ramach zadania zakupiono:

1)            Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS)

2)            Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca

3)            Wideobronchoskop

4)            Tor wizyjny zawierający źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitor (y) i urządzenia peryferyjne