Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu podpisało Umowę Dotacji z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

logo WFOSIG

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu  podpisało Umowę Dotacji z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU na kwotę 50 000,00 zł.

Otrzymana dotacja będzie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19" w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.