Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Regulamin odwiedzin

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godz. 7.00-20.00.
2. Odwiedziny mogą być ograniczone w czasie wizyt lekarskich, a także w godzinach przedpołudniowych w czasie wykonywania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych.
3. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z ordynatorem/kierownikiem oddziału lub lekarzem dyżurnym, istnieje możliwość przedłużenia odwiedzin.
4. Posiłki przynoszone z domu muszą być świeże i zgodne z dietą pacjenta:

  • w każdym oddziale znajdują się lodówki wyłącznie dla pacjentów,
  • produkty należy podpisać imieniem i nazwiskiem pacjenta,
  • niewykorzystane produkty należy usuwać z lodówki,czas przechowywania produktów określony jest na dokumencie znajdującym się na drzwiach lodówki.

5. W każdym oddziale znajduje się świetlica (kącik dziennego pobytu), gdzie można obejrzeć program telewizyjny lub porozmawiać z odwiedzającymi.
6. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających w sali chorych, odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone lub zakazane przez ordynatora/kierownika oddziału w uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa lub przez Dyrektora Centrum.
7. Ze względu na stan zdrowia pacjenta odwiedziny mogą być ograniczone do 1-2 osób.
8. W czasie odwiedzin pacjenci mogą wyjść z rodziną do parku przy szpitalu, po uprzednim zgłoszeniu wyjścia w dyżurce pielęgniarskiej.
9. Odwiedziny pacjentów nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.
10. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego w zakresie praw i obowiązków pacjentów przebywających w Szpitalu.
11. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:

  • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w Centrum,
  • poszanowania mienia Centrum,
  • odnoszenia się z szacunkiem do personelu i innych chorych, nie zakłócania ich spokoju oraz pracy personelu,
  • zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach,
  • dokładnego oczyszczania obuwia.

Kontakt

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

INFOLINIA:. 459 599 001
NUMER GŁÓWNY: 71 33 49 400
Adres ePUAP: /Dcchp/domyslna
 
Adres do korespondencji:
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
plac Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

NIP: 8992228100
REGON: 000290096
KRS: 0000087868

Banery/Logo