Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zasady przyjęcia do ZPO w Obornikach Śląskich

ZASADY PRZYJĘCIA DO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Sposób i tryb kierowania do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dziennik Ustaw z dnia 28.06.2012 poz. 731).

1. Przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Obornikach Śląskich odbywa się na podstawie skierowania na pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza aktualnie udzielającego świadczeń zdrowotnych.

2. Skierowanie do ZPO może być wydane osobie spełniającej kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

3. Skierowanie należy złożyć bezpośrednio u Kierownika Zakładu: ul. Trzebnicka 3/5, 55-120 Oborniki Śląskie (tel.71/310 95 14 lub 71/310 17 26).

Do skierowania należy dołączyć następujące dokumenty:

  • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
  • ocena pacjenta według skali Barthel,
  • zalecenia lekarskie,
  • kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego wysokość dochodu.

4. Dokumenty wymienione w punkcie 3 nie są wymagane w przypadku wydania orzeczenia o umieszczeniu w Zakładzie przez sąd opiekuńczy. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia w ZPO.
5. Kierownik Zakładu informuje o kolejności przyjęcia oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do Zakładu.
6. W przypadku kiedy skierowana osoba nie może być przyjęta z powodu braku miejsc, zostaje wpisana do rejestru oczekujących i zawiadomiona o kolejności na liście osób oczekujących oraz przewidywanym terminie przyjęcia.
7. Opłata za koszty wyżywienia i zakwaterowania ponoszona jest zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie.


Informacje

Zakład Pielęgnacyjni – Opiekuńczy
liczba łóżek : 33 łóżka
ul. Trzebnicka 3
Telefon: 71 310 17 26

Kontakt

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

INFOLINIA:. 459 599 001
NUMER GŁÓWNY: 71 33 49 400
Adres ePUAP: /Dcchp/domyslna
 
Adres do korespondencji:
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
plac Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

NIP: 8992228100
REGON: 000290096
KRS: 0000087868

Banery/Logo