Zmiany dotyczące parkingu i opłat

Dotyczy: Informacji o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę terenu parkingu oraz wprowadzenia opłat za parkowanie.

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu informujemy, że Centrum na drodze przetargu wyłoniło dzierżawcę terenu parkingowego.

Dzierżawcą została firma ADAM NOWAK GLOBECO, z siedzibą ul. Kwartowa 22 lok. 37, 31-419 Kraków.
W związku z powyższym, miejsca na parkingu dla gości przy Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc płatne będą wg cennika nowego dzierżawcy terenu, tj.:

  • 6,00 zł za pierwsze 2 godz. parkowania.
  • 3,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania (przy parkowaniu do 10 godz. włącznie)
  • 35,00 zł za każdą rozpoczętą dobę parkowania (naliczaną umownie po upłynięciu 10 godzin parkowania do 24 godzin parkowania włącznie).
  • Nieodpłatnie przy przebywaniu w strefie parkowania do 20 min.
  • Abonament pracowniczy: 25 zł brutto/m-c
  • Abonament komercyjny: 120 zł brutto/m-c

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie rozpoczną się inwestycje związane z przebudową miejsc parkingowych.
Do czasu modernizacji parkingu dla personelu, pracownicy będą wjeżdżać na parking za okazaniem karty z numerem rejestracyjnym, wydanej przez Dział Gospodarczy.
Kartę należy okazywać przy wjeździe i wyjeździe.