Dyrekcja

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc

we Wrocławiu

Dyrektor Centrum

lek. Marcin Murmyło – p. o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lidia Malicka –  Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

Teresa Wiśniewska – Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa