Dyrekcja

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc

we Wrocławiu

Andrzej Woźny – Dyrektor Centrum

lek. Małgorzata Stasiewicz –  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lidia Malicka –  Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

Teresa Wiśniewska – Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa