Zakład Patomorfologii

 • brakzdjęcia

 • Kierownik

  lek Beata Muszczyńska-Bernhard

  specjalista patomorfologii
  tel. 71 33 49 438

Lokalizacja

budynek VII na tyłach budynku szpitalnego, za parkingiem.

 

Zakres badań

 

 

 

  • badanie histopatologiczne wycinka (wycinków) i barwionych metodą HE (topografia wycinków pobieranych z różnych miejsc materiału operacyjnego zgodna ze standardami ustalonymi przez Instytut Onkologii oraz Światową Organizację Zdrowia).

 

  • barwienie histochemiczne: np. PAS, barwienie Elastan van Giessona, srebrzenie wg Gomoriego.

 

 • badanie tkanek twardych wymagających wstępnego odwapnienia.

 

  • badanie cytologiczne dostarczonych do pracowni płynów ustrojowych.

 

  • badanie cytologiczne dostarczonych rozmazów z zakresu cytologii złuszczeniowej.

 

  • biopsja cienkoigłowa narządów.

 

  • badanie cytologiczne plwociny.

 

  • badanie cytologiczne wymazów szczoteczkowych, np. układu oddechowego oraz przewodu pokarmowego.

 

  • sekcja zwłok z napisaniem protokołu sekcyjnego.

 

  • badanie śródoperacyjne materiału tkankowego pobranego topograficznie.

 

  • badanie histopatologiczne wycinków pobranych topograficznie z różnych narządów podczas sekcji.

 

  • zabezpieczenie materiałów biologicznych do badań specjalistycznych, np. neuropatologicznych, sądowo-lekarskich czy toksykologicznych.

 

  • ocena preparatów dostarczonych do konsultacji (wynik tego samego dnia)

 

 

 

W skład Zakładu Patomorfologii wchodzą pracownie:

 

 

 

  • histopatologii (tel. 071 33 49 494),

 

  • cytologii (tel. 071 33 49 515)

 

  • prosektorium (071 33 49 574)

 

 

Uwagi

Badania cytologiczne dostarczone do pracowni do godz. 11.30 – wynik wydawany jest tego samego dnia. Cytologia z biopsji szczoteczkowej cienkoigłowej powinna być utrwalona Cytofixem lub Fixocytem.

Wycinki do badań histopatologicznych powinny być dostarczone w oznakowanych pojemnikach z odpowiednio wypełnionym skierowaniem i utrwalone w 10% formalinie zbuforowanej (w zależności od materiału), w objętości 10-krotnie większej niż objętość materiału. Trepanobioptat powinien być dostarczony w utrwalaczu oxfordzkim, zaś materiał do badania śródoperacyjnego natychmiast po pobraniu (wynik w ciągu 30 min). Protokół sekcyjny wraz z badaniem histologicznym pobranych podczas sekcji wycinków wydawany jest po miesiącu od badania.