Zakaz palenia

W Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc obowiązuje całkowity zakaz palenia

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.10.81.529)