Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii

 • mmarciniak

 • Ordynator

  dr n. med. Marek Marciniak

  specjalista chirurgii klatki piersiowej
  tel. 71 33 49 437

WOT

Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii

 • Zastępca Ordynatora

  dr n. med. Grzegorz Kacprzak

  specjalista chirurgii klatki piersiowej
  tel. 71 33 49 639

 • Zastępca Ordynatora

  dr n. med. Konrad Pawełczyk

  specjalista chirurgii klatki piersiowej
  tel. 71 33 49 586

 • Pielęgniarka Oddziałowa

  mgr Ewa Maroszek

  tel. 71 33 49 720

Lekarze

 • lek. med. Monika Szromek

  w trakcie specjalizacji
  tel. 71 33 59 511

 • dr n.med. Jan Cianciara

  specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii klatki piersiowej
  tel. 71 33 49 639

 • dr n. med. Adam Rzechonek

  specjalista chirurgii klatki piersiowej
  tel. 71 33 49 539

 • lek.med. Jacek Cieżkowicz

  specjalista chirurgii klatki piersiowej
  tel. 71 33 49 498

 • lek. med. Maciej Majchrzak

  specjalista chirurgii klatki piersiowej
  tel. 71 33 49 511

 • lek. med. Piotr Błasiak

  w trakcie specjalizacji
  tel. 71 33 49 539

 • lek. med. Hanna Lisowska

  specjalista chirurgii klatki piersiowej
  tel. 71 33 49 498

 • lek. med. Grzegorz Pniewski

  w trakcie specjalizacji
  tel. 71 33 49 539

zabiegWrocławski Ośrodek Torakochirurgii (WOT) powstał w 1999 r. w wyniku połączenia Oddziału Torakochirurgii Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc oraz Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Akademii Medycznej. Pierwszym Kierownikiem WOT był prof. dr hab. Jerzy Kołodziej.

Lekarze pracujący w WOT są kontynuatorami dokonań wybitnych polskich chirurgów: prof. Wiktora Brossa, który w 1935 r. zapoczątkował w Polsce erę resekcji anatomicznej tkanki płucnej oraz prof. Eugeniusza Rogalskiego, który rozwinął we Wrocławiu chirurgię tchawicy oraz badania doświadczalne nad programem przeszczepów płuc. Kolejny etap rozwoju torakochirurgii wrocławskiej to dokonania naukowe i organizacyjne prof. Jerzego Kołodzieja, min.  badania doświadczalne nad przeszczepami śródpiersiowego odcinka tchawicy i poszukiwanie  markerów biochemicznych dla wczesnego wykrywania i monitorowania leczenia raka płuca oraz prof. Tadeusza Orłowskiego w zakresie możliwości stentowania dróg oddechowych i leczenia chirurgicznego raka przełyku.

Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii realizuje zadania usługowe dla mieszkańców Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego. Zapewnia stały nadzór specjalistyczny na wszystkimi placówkami pulmonologicznymi południowo-zachodniej Polski. Jest jednym z największych i najprężniej działających ośrodków w naszym kraju. W 2013 r. zajął  3 miejsce pod względem ilości resekcji tkanki płucnej wykonanych z powodu raka płuca. Nowotwór ten zajmuje szczególne miejsce w działalności chirurgicznej ośrodka. WOT zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób obszaru klatki piersiowej, a więc guzów płuc, opłucnej, śródpiersia, przełyku, ściany klatki piersiowej, a także schorzeń łagodnych takich jak: wrodzone lub nabyte deformacje klatki piersiowej, zwężenia tchawicy, odmy opłucnowe, płyny opłucnowe. Leczy chorych po urazach klatki piersiowej, wykonuje endoskopie interwencyjne (bronchoskopię i ezofagoskopię). Jako jedyny ośrodek w Polsce ma wydzielony, 7 łóżkowy, pododdział septyczny gdzie leczeni są pacjenci ze schorzeniami ropnymi obszaru klatki piersiowej, a głównie ropniakami opłucnej. Chirurdzy  wykonują liczne zabiegi w technice małoinwazyjnej. Udział procentowy zabiegów wideotorakoskopowych  w stosunku do wszystkich procedur chirurgicznych z roku na rok rośnie.  W 2012 r. stanowił 15%, w 2013 r. 25%, a w 2014 r. już 30%.

Działalność naukowa WOT – przykłady  realizowanych programów badawczych:

 1. Rola limfadenektomii śródpiersia w leczeniu chirurgicznym niedrobnokomórkowego raka płuca,
 2. Ocena czynników prognostycznych w leczeniu chirurgicznym przerzutów do płuc i ich wpływ na wybór sposobu leczenia,
 3. Wartość prognostyczna immunohistochemicznej oceny heterogenności histologicznej utkania w niedrobnokomórkowych rakach płuc,
 4. Śródoperacyjne badanie rozprzestrzeniania się błękitu metylenowego w nowotworze płuca i tkankach okolicznych po zastosowaniu lokalnej kriodestrukcji,
 5. Wpływ sposobu żywienia ze szczególnym uwzględnieniem podaży manganu i żelaza na potencjał antyoksydacyjny i występowanie niedokrwistości u chorych na raka płuca,
 6. Immunohistochemiczna ocena ekspresji P53 i COX-2 w efekcie polowym, w raku płuca,
 7. Rola radioterapii przed i pooperacyjnej w leczeniu radykalnym chorych z rakiem płuca,
 8. Współistnienie raka płuca i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – implikacje kliniczne i biochemiczne.zabieg2-1WOT będący jednocześnie placówką akademicką pełni także rolę dydaktyczną dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest centrum kształcenia podyplomowego w zakresie chirurgii klatki piersiowej dla lekarzy pulmonologów, chirurgów ogólnych, chirurgów urazowych i ortopedów, chirurgów onkologicznych. WOT organizuje liczne kursy doskonalące we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego, Dolnośląską Izbą Lekarską oraz Dziekanatem Wydziału Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Cały zespół WOT stale podnosi swoje kwalifikacje. 10 lekarzy posiada specjalizację z zakresu chirurgii klatki piersiowej, a 6 z nich tytuł doktora nauk medycznych. 4 lekarzy jest w trakcie specjalizacji. Lekarze pracujący w  Ośrodku odbywają liczne szkolenia doskonalące w ramach chirurgii małoinwazyjnej i endoskopowej w kraju i za granicą (Dania, Holandia, Stany Zjednoczone, Anglia).Kierownik WOTDr n. med. Marek Marciniak

Telefony

 • Ordynator 71 33 49 437
 • Pielęgniarka Oddziałowa 71 33 49 720

Pododdział I

Pododdział I – Septyczny

 • Zastępca Ordynatora

  dr n. med. Grzegorz Kacprzak

  specjalista chirurgii klatki piersiowej

  tel. 71 33 49 639

 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej WOT d/s pododdziału septycznego I

  Stanisława Srogosz

  tel. 71 33 49 776

Informacje

Pododdział liczy 7 łóżek.

Telefony

 • Ordynator   71 33 49 437
 • Dyżurka pielęgniarek   71 33 49 569

Pododdział II

Pododdział II – Kliniczny

 • Zastępca Ordynatora

  dr n. med. Konrad Pawełczyk

  specjalista chirurgii klatki piersiowej
  tel. 71 33 49 586

 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej WOT d/s pododdziału klinicznego II

  Krzysztof Gładysz

  tel. 71 33 49 657

Informacje

Oddział znajduje się na I piętrze i liczy 23 łóżek.

Telefony

 • Ordynator   71 33 49 437
 • Dyżurka pielęgniarek   71 33 49 457
 • Konsola dla pacjentów 71 33 49 407

Pododdział III

Pododdział III – Aseptyczny

 • Z-ca ordynatora

  dr n. med. Grzegorz Kacprzak

  specjalista chirurgii klatki piersiowej

  tel. 71 33 49 639

 • Zastępca pielęgniarki Oddziałowej WOT d/s pododdziału aseptycznego III

  Stanisława Srogosz

  tel. 71 33 49 776

Informacje

Pododdział  liczy 22 łóżka.

Telefony

 • Ordynator    71 33 49 437
 • Dyżurka pielęgniarek 71 33 49 476
 • Konsola dla pacjentów   71 802 02 00

Pododdział Pooperacyjny

Pododdział Pooperacyjny

 • Nadzór medyczny

Informacje

Oddział liczy 6 łóżek.

Telefony

 • Ordynator   71 33 49 437
 • Dyżurka pielęgniarek   71 33 49 541