Pracownia Endoskopii

1

Dr n. med. Grzegorz Kacprzak

– specjalista chirurgii klatki piersiowej

2a

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Elżbieta Walczak

– specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Pracownia Endoskopii świadczy specjalistyczną diagnostykę układu oddechowego i pokarmowego dla oddziałów: Pulmonologicznych, Chirurgii Klatki Piersiowej, Intensywnej Terapii.

TELEFON

Kierownik 71 33 49 639

Pracownia 71 33 49 547, 33 49 550, 33 49 549

ENDOSKOPIA DRÓG ODDECHOWCH

1.    Bronchoskopia diagnostyczna z pobraniem:
•    wycinka z oskrzela do badania histopatologicznego
•    popłuczyn oskrzelowych i biopsji szczoteczkowej do badania cytologicznego
•    bioptatu węzłów chłonnych śródpiersia (TBNA)
•    popłuczyn oskrzelowych w kierunku gruźlicy
•    popłuczyn oskrzelowych w kierunku bakteriologii ogólnej

2.    Bronchoskopia autofluorescencyjna (AFI) w diagnostyce zmian wczesnych przedrakowych

3.    Endoskopia ultrasonograficzna w ocenie stopnia zaawansowania raka płuca oraz w diagnostyce chorób przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia:
•    EBUS – ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa z możliwością wykonania biopsji przezoskrzelowej
•    EUS – ultrasonografia wewnątrzprzełykowa z możliwością wykonania biopsji przezprzełykowej

4.    Bronchoskopia interwencyjna

5.    Usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych

6.    Protezowanie drzewa oskrzelowego z zastosowaniem protez silikonowych i samorosprężalnych

ENDOSKOPIA GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

1.    Gastroskopia diagnostyczna z pobraniem

•    wycinka do badania histopatologicznego

•    wycinka do badania w kierunku Helicobacter Pylori

2.    Usunięcie ciała obcego z przełyku

3.    Założenie stentu przełykowego ( proteza samorozprężalna)

Badania endoskopowe wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, płytkiej sedacji i w przypadkach uzasadnionych medycznie w znieczuleniu ogólnym – co zapewnia pacjentowi komfort podczas badania.

Gabinet Endoskopowy nr 1 Gabinet Endoskopowy nr 2
3 5
Gabinet Endoskopowy nr 3 Gabinet obserwacji pacjenta
4 3a
6 7
dr Grzegorz Kacprzak i pielęgniarka Irena Miszczak dr Konrad Pawełczyk
8a 9a
dr Marek Marciniak – kierownik WOT dr Tomasz Dyła i pielęgniarka Barbara Przyborowicz
10 11
dr Adam Rzechonek dr Elżbieta Chwastyk
12 13
dr Ewa Kucharczyk dr Hanna Lisowska
14 15
dr Patryk Smoliński dr Grzegorz Kacprzak
16 17
Endoskopy Szafa do przechowywania Endoskopów DRY 300
18 19
Endoskopy STORZ Myjnia Endoskopowa – myjki automatyczne
ATUTY NASZEJ PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ

• Lekarze z wieloletnim doświadczeniem endoskopowym – specjaliści chirurgii klatki piersiowej, pulmonologii, anestezjologii

i gastroenterologii

• Pielęgniarki – 3 pielęgniarki specjalistki z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, 4 pielęgniarki ukończyły specjalistyczny kurs endoskopowy

• Najwyższej klasy cyfrowy sprzęt diagnostyczno-zabiegowy Firmy PENTAX

• Doskonała czystość aparatów, myjnie automatyczne – BHT HYGIENETECHNIK, płyny myjące i dezynfekujące – DR WEIGERT

• Dbałość o bezpieczeństwo pacjenta

BRONCHOSKOPIA

Endoskopowe badanie tchawicy i oskrzeli z użyciem aparatu videobronchoskopu lub bronchofiberoskopu.
Obecnie używa się bardzo nowoczesnych giętkich endoskopów zaopatrzonych w światłowody lub mikrokamerę umieszczoną na końcu aparatu przesyłającą na ekran obraz przetworzony cyfrowo. Bronchoskopia umożliwia lekarzowi obejrzenie strun głosowych, tchawicy, oskrzeli głównych, ich rozgałęzień wewnątrz płuc w celu rozpoznania zmian chorobowych oraz pobranie materiału do badań: bakteriologicznych, cytologicznych i histopatologicznych. Badanie służy wczesnemu rozpoznaniu chorób układu oddechowego i ustaleniu sposobu leczenia. Bronchoskopia może służyć też do wykonania niektórych zabiegów leczniczych np. miejscowego podania leku, usunięciu ciała obcego, odessania zalegającej wydzieliny oskrzelowej. Często są to zabiegi ratujące życie. Bronchoskopia wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. O wyborze znieczulenia decyduje lekarz prowadzący, który dostosowuje znieczulenie indywidualnie dla pacjenta w zależności od jego stanu ogólnego. Badanie wykonuje wykwalifikowany lekarz endoskopista. Nad pacjentem czuwa w trakcie bronchoskopii lekarz prowadzący oraz zespół pielęgniarek endoskopowych.

EBUS

Jest to przezoskrzelowa aspiracyjna biopsja wykonywana pod kontrolą ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej.
Jest to najnowsza technika wykonywania biopsji powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia, wnęki i węzłów międzypłatowych płuca.
Badanie EBUS pozwala na bardzo dokładną lokalizację struktur zewnątrz oskrzelowych, w tym naczyń, miąższu płucnego, a przede wszystkim węzłów chłonnych. Biopsja z zastosowaniem igieł o zmiennej długości 10 – 40 mm pozwala na dotarciu zmian położonych w większej odległości od ściany oskrzela. Badanie to wykazuje dużą skuteczność w diagnostyce chorób przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia i wnęk zwłaszcza w ocenie stopnia  zaawansowania raka płuca i w sarkoidozie. Badanie obarczone jest niewielkim ryzykiem wystąpienia powikłań groźnych dla życia.

EUS

Jest to  przezprzełykowa, aspiracyjna biopsja igłowa wykonywana pod kontrolą ultrasonografii przezprzełykowej. Jest to najnowsza technika obrazowania i wykonywania biopsji węzłów chłonnych, przede wszystkim w celu oceny stopnia zaawansowania raka płuca. Badaniem EUS można zobrazować węzły chłonne przytchawicze lewe, okołoaortalne, rozwidlenia tchawicy, okołoprzełykowe i więzadła płucnego. Badanie EUS pozwala też na bardzo okładną lokalizację struktur śródpiersia – serca, dużych naczyń, oskrzeli głównych, kręgosłupa i przepony. Umożliwia to ocenę ewentualnego naciekania, szczególnie aorty,  pnia tętnicy płucnej i lewego przedsionka.Biopsja wykonywana z zastosowaniem igieł o zmiennej długości   10 – 80 mm pozwala na dotarcie do zmian położonych w większej odległości od ściany przełyku, nie tylko węzłów chłonnych, ale też guzów płuca zlokalizowanych obustronnie w płatach górnych. Podczas badania można również ocenić narządy jamy brzusznej -wątrobę, śledzionę, lewą nerkę i lewe nadnercze pod kątem występowania odległych przerzutów. Badanie obarczone jest niewielkim ryzykiem wystąpienia powikłań groźnych dla życia.

WYPOSAŻENIE PRACOWNI

Pracownia posiada:

 • Najwyższej klasy cyfrowy sprzęt diagnostyczno-zabiegowy PENTAX – 4 tory wizyjne, 20 endoskopów
  • videobronchoskopy
  • videobronchoskopy autofluoroscencyjne, których wiązka lasera uwidacznia wczesne zmiany w oskrzelach
  • bronchofiberoskopy
  • videogastroskopy
  • EBUS – endoskop do  diagnostyki przezoskrzelowej               pod kontrolą ultrasonografii
  • EUS – endoskop do diagnostyki przezprzełykowej           pod kontrolą ultrasonografii

Bronchoskopy sztywne STORZ – 6 kompletów

 • Platforma ultrasonograficzna – HITAHI EUB 7000 HV,

Która zapewnia wysoką jakość obrazu i bogactwo informacji diagnostycznych

Aparat do koagulacji w osłonie argonu

 • Automatyczne myjnie-dezynfektory INNOVA E3 – 3 myjnie, w których endoskopy poddawane są dekontaminacji wysokiego stopnia
 • Systemy suszenia i przechowywania endoskopów DRY 300 gwarantujące utrzymanie doskonałej czystości endoskopu
WSKAZANIA DO WYKONANIA BRONCHOSKOPII

Wskazania diagnostyczne:

– krwioplucie

– nawracające zapalanie płuc

– duszność z nieznanej przyczyny

– przedłużający sie kaszel

– duża ilość produktywnej wydzieliny śluzowo-ropne

– podejrzane uszkodzenia tchawicy lub oskrzela w wyniku urazu

– aspiracja treści żołądkowej lub substancji żrącej

– oparzenia dolnych dróg oddechowych

– zespół żyły głównej górnej

– uzyskanie materiału do badań mikrobiologicznych, cytologicznych, histopatologicznych

– przedoperacyjna ocena stopnia zaawansowana nowotworu

– zmiany w obrazie radiologicznym płuc takie jak: niedodma, cien okrągły, rozsiane zmiany w płucach, powiększenie węzłów chłonnych wnęk płucnych i śródpiersia, przewlekłe zapalenie płuc z obecnością płynu w jamie płucnej, objawy porażenia nerwu przeponowego

Wskazania terapeutyczne:

– usuniecie ciała obcego

– odessanie gromadzącej sie wydzieliny z drzewa skrzelowego

– odessanie treści żołądkowej po zachłyśnięciu

– odessanie krwi w czasie krwotoku

– przez oskrzelowa aplikacja leków

– pomoc przy trudnych technicznie intubacjach dotchawicznych

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BRONCHOSKOPII

Pacjent przed bronchoskopią musi być na czczo co najmniej 6 godzin – nie jeść i nie pić, dla uniknięcia zachłyśnięcia i związanych z tym powikłań. Leki w tym czasie można przyjmować tylko po uzgodnieniu z lekarzem. Pacjent przed badaniem nie może palić papierosów przez 24 h godziny (zaleca się w ogóle nie palić). Pacjent powinien zgłosić lekarzowi przed badaniem następujące informacje:

– skłonności do krwawień(skaza krwotoczna)

– alergia(astma skrzelowa, katar sienny)

– nadwrażliwość na leki (np. środki miejscowego znieczulenia)

– zaburzenia rytmu serca, choroba wieńcowa, nadciśnienie.

Przed bronchoskopią pacjent musi usunąć z jamy ustnej wszystkie ruchome protezy i piercingi(można to zrobić bezpośrednio przed badaniem w pracowni endoskopowej). Przed badaniem pacjent musi podpisać zgodę na badanie.

JAK NALEŻY ZACHOWAC SIĘ PO BRONCHOSKOPII

Po badaniu nie należy przyjmować płynów i pokarmów przez co najmniej 2 godziny aby uniknąć zachłyśnięcia (w czasie działania znieczulenia zniesiony jest odruch połykania). Po bronchoskopii może wystąpić krwioplucie utrzymujące sie do 24 godzin. W tym czasie nie należy przyjmować gorących płynów i posiłków oraz nie kąpać się w gorącej wodzie. nasilone krwawienie należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi prowadzącemu.

U pacjenta po bronchoskopii może wystąpić podwyższona ciepłota ciała. Fakt taki należy zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce (podanie środka obniżającego temperaturę ciała).

WSKAZANIA DO WYKONANIA GASTROSKOPII

Wskazania so gastroskopii są bardzo szerokie. Badanie powinny mieć wykonane wszystkie osoby po 45 roku życia mające dolegliwości brzuszne oraz osoby, u których powstaje potrzeba weryfikacji rozpoznania, różnicowania, a szczególnie wówczas, gdy pojawiają się objawy alarmujące, takie jak:

– utrata masy ciała

– zaburzenia połykania

– niedokrwistość

– fusowate lub krwiste wymioty

Gastroskopię diagnostyczną wykonuje się najczęściej z następujących wskazań:

– podejrzenie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy

-podejrzenie choroby nowotworowej na podstawie występujących ogólnych objawów ogólnych

– dysfagia – trudności w połykaniu

– podejrzenie lub obecność krwawienia z przewodu pokarmowego

– podejrzenie istnienia uszkodzeń polekowych błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego chorych długotrwale stosujących leki przeciwzapalne

– jako badanie przesiewowe lub kontrolne u chorych ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworu (osoby z długoletnią chorobą refleksową, przełykaniem Barretta, z niedokrwistością złośliwą w przebiegu zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka, po przebytej resekcji żołądka).