Oddział Chirurgii Ogólnej IVA

Informacje

Do zadań oddziału chirurgii ogólnej IVA należy w szczególności:

  • realizacja świadczeń proktologicznych w zakresie chirurgii jednego dnia,
  • ścisła współpraca z Poradnią Proktologiczną.

Telefony

  1. Pielęgniarka Koordynującą 71 33 49 412
  2. Dyżurka lekarzy 71 33 49 498, -463, -426
  3. Dyżurka pielęgniarek 71 33 49 412
  4. Sekretariat 71 33 49 426