Klinika Pulmonologii I Nowotworów Płuc

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Kliniczny VIA
Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc

 • brakzdjęcia

 • Kierownik

  Dr hab. n. med. Anna Brzecka, prof. nadzw.

  specjalista chorób płuc,

 • Zastępca Kierownika

  dr hab. n. med. Bożena Weryńska

  specjalista chorób wewnętrznych,
  specjalista chorób płuc

 • Pielęgniarka Oddziałowa

  mgr Bogusława Gosek

Lekarze

 • dr n. med.
  Monika Kosacka

  specjalista chorób płuc,
  specjalista chorób wewnętrznych

 • dr n. med.
  Paweł Piesiak

  specjalista chorób płuc

 • dr n. med.
  Irena Porębska

  specjalista chorób wewnętrznych,
  specjalista chorób płuc

 • dr n. med.
  Tomasz Dyła

  specjalista chorób płuc

 • Irena Jóźków

  w trakcie specjalizacji

 • Cyryl Daroszewski

  w trakcie specjalizacji

Informacje

klinika1Oddział znajduje się na III piętrze. Mamy dwanaście sal dwuosobowych i dwie sale trzyosobowe. W Klinice Pulmonologii i Nowotworów Płuc leczeni są chorzy z rozpoznaniem nowotworów płuc i innych chorób układu oddechowego (astma, zapalenie płuc, włóknienie śródmiąższowe itp.) Klinika specjalizuje się jako jedyny ośrodek we Wrocławiu w diagnostyce i leczeniu zespołu bezdechu śródsennego.

Wykonywane świadczenie w zakresie diagnostyki:

 • Pracownia Pletyzmografii: badania spirometryczne, pojemności dyfuzyjnej, pletyzmograficzne.
 • Pracownia Bronchoskopowa: bronchoskopia z pobraniem materiału na badania cytologiczne, bakteriologiczne, mykologiczne, wykonywanie biopsji szczoteczkowej, kleszczykowej, przezoskrzelowej biopsji płuca i węzłów chłonnych, wykonywanie BAL (płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe) z wykonaniem badania cytologicznego, mykologicznego i bakteriologicznego.
 • Pracownia Polisomnograficzna: wykonanie badania EEG, pełnego badania polisomnograficznego, diagnostyka metodą Polymesam, Porti, pulsoksymetria nVision, Somnocheck.
 • Wykonywanie punkcji opłucnowych, biopsji opłucnej, biopsji przez ścianę klatki piersiowej pod kontrolą Rtg i TK, wykonywanie punkcji cienkoigłowych, punkcji szpiku, ocena mielogramu, rozmazu krwi obwodowej, ocena składu komórkowego BAL.

Wykonywane świadczenie w zakresie leczenia:klinika2

 • leczenie chorych z nowotworami płuc, chemioterapia, leczenie paliatywne, chorych z zespołem bezdechu śródsennego metodą CEPAP, BIPAP, płukanie płuc z proteinozą pęcherzyków płucnych.
 • Leczenie chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
 • tlenoterapia, nebulizacja, rehabilitacja.
 • świadczenie porad specjalistycznych w ramach Poradni Konsultacyjnej.
 • leczenie immunosupresyjne pacjentów z chorobami śródmiąższowymi płuc.

Telefony

 1. Ordynator Pielęgniarka Oddziałowa Sekretariat 71 33 49 559, -558
 2. Dyżurka lekarska I 71 33 49 670
 3. Dyżurka lekarska II 71 33 49 700
 4. Lekarz dyżurny 71 33 49 415
 5. Dyżurka pielęgniarska 71 33 49 417
 6. Sala Bronchoskopii 71 33 49 513
 7. Pracownia Pletyzmografii 71 33 49 513
 8. Pracownia Polisomnografii 71 33 49 491
 9. Konsola dla pacjentów 71 33 49 408