Środki na modernizację dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

W dniu 13.04.2018 roku w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu odbyło się uroczyste przekazanie promesy dla Centrum na kwotę 1 365 156 zł.

Promesę przekazał Pan Jerzy Michalak – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego na ręce Dyrektora DCChP we Wrocławiu – Pana Andrzeja Woźnego.

Kwota 1 365 156 zł stanowi dotację celową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Modernizacja stacjonarnej opieki pulmonologicznej” w 2018 roku. Obejmuje modernizację jednego z oddziałów Centrum oraz wkład własny do:

  • zadania  „Usuwanie skutków smogu wpływającego negatywnie na osoby ze schorzeniami płuc poprzez doposażenie i rozbudowę Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu”,
  • zakupu sprzętu w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.  „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca”,
  • zakupu aparatury diagnostycznej.

Zadanie pn.  „Usuwanie skutków smogu wpływającego negatywnie na osoby ze schorzeniami płuc poprzez doposażenie i rozbudowę Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu” zostanie sfinansowane głównie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu jest wiodącą na Dolnym Śląsku wysokospecjalizowaną placówką medyczną zajmującą się diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego, w tym leczeniem skutków smogu. Ważnym zatem działaniem na rzecz poprawy rokowania u chorych, którzy doświadczają zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP) i przewlekłej niewydolności oddychania wymagającej zastosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) po ekspozycji na pył zawieszony i siarczany, jest zwiększenie dostępności do sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.

Dzięki pozyskaniu środków z Programu Ministerstwa Zdrowia POL-VET na doposażenie, a także środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego możliwe stanie się utworzenie nowoczesnego Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego, na którym doświadczony personel Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu będzie mógł rozszerzyć leczenie pacjentów metodą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.