Regulamin odwiedzin

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godz. 7.00-20.00. Odwiedziny powinny być ograniczone w czasie wizyt lekarskich, a także w godzinach przedpołudniowych w czasie wykonywania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z ordynatorem oddziału lub lekarzem dyżurnym, istnieje możliwość przedłużenia odwiedzin.
 3. Posiłki przynoszone z domu muszą być świeże i zgodne z dietą pacjenta:
 4. W każdym oddziale znajdują się lodówki wyłącznie dla pacjentów,
 5. Produkty należy podpisać imieniem i nazwiskiem pacjenta,
 6. Niewykorzystane produkty należy usuwać z lodówki.
 7. W każdym oddziale znajduje się świetlica (kącik dziennego pobytu), gdzie można obejrzeć program telewizyjny lub porozmawiać z odwiedzającymi.
 8. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego odwiedziny mogą być wstrzymane.
 9. Ze względu na stan zdrowia pacjenta odwiedziny mogą być ograniczone do 1-2 osób.
 10. Informacji o stanie zdrowia udziela ordynator oddziału i lekarz prowadzący.
 11. W czasie odwiedzin pacjenci mogą wyjść z rodziną do parku przy szpitalu, po uprzednim zgłoszeniu wyjścia w dyżurce pielęgniarskiej.