Prezentacja

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu jest jedyną na Dolnym Śląsku wysokospecjalizowaną placówką medyczną ukierunkowaną na diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację wszystkich grup schorzeń układu oddechowego oraz narządów klatki piersiowej.

 

Na mocy Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego, z dniem 1 lipca 2008 roku do Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu został przyłączony Zespół Szpitalny Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich. Połączenie obu szpitali, przy przeprofilowaniu ich działalności, pozwoliło na komplementarne uzupełnienie usług medycznych przez nie świadczonych. W szpitalu we Wrocławiu odbywa się szybka diagnostyka i intensywne leczenie chorób płuc, natomiast w Obornikach Śląskich leczeni są pacjenci z gruźlicą oraz wymagający długoterminowego leczenia pulmonologicznego. Placówka w Obornikach Śląskich usytuowana jest na terenie ośmiotysięcznego miasteczka w odległości 35 km od Wrocławia Szczególne walory mikroklimatyczne znane były już od początku XIX wieku. Oborniki śląskie zwane “zielonymi płucami Wrocławia” położone są wśród dużych kompleksów leśnych, o przewadze drzewostanu iglastego i w związku z tym stanowią doskonałe uzupełnienie leczenia farmakologicznego i w istotny sposób przyspieszają proces leczenia i rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami dróg oddechowych. Wszystkie oddziały położone są w kompleksach parkowo-leśnych.

Centrum dysponuje 398 łóżkami z zakresu gruźlicy i chorób płuc, chorób wewnętrznych, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej, onkologii klinicznej i intensywnej terapii zlokalizowanymi we Wrocławiu oraz w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich, a także 33 łóżkami w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Obornikach Śląskich. Regionalna Przychodnia Specjalistyczna świadczy usługi z zakresu chorób płuc, gruźlicy, onkologii, sarkoidozy, chirurgii klatki piersiowej, alergologii, proktologii, a Ośrodek Tlenoterapii Domowej prowadzi leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego tlenem z koncentratorów w domu pacjenta.

W skład Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc wchodzą następujące oddziały szpitalne:
1) Szpital im. Kazimierza Dłuskiego we Wrocławiu z oddziałami i pododdziałami:
a) Oddział chirurgii klatki piersiowej pn. Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii
łącznie 53 łóżka
b) oddział chirurgii ogólnej IVA – 5 łóżek
c) oddział chorób wewnętrznych IV z prawem do leczenia chorób układu oddechowego – 39 łóżek
d) oddział anestezjologii i intensywnej terapii     – 7 łóżek
e) oddziały gruźlicy i chorób płuc:
V  z pododdziałem intensywnego nadzoru pulmonologicznego  –  52 łóżka (w tym 8 łóżek inp),
VIA Kliniczny, Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc  –  30 łóżek,
VIB –  62 łóżka,
f) oddział onkologii klinicznej – 69 łóżek.

 

Łącznie – 317 łóżek

2) Placówka w  Obornikach Śląskich:

a) oddział gruźlicy i chorób płuc I z pododdziałem gruźlicy prątkującej – 40 łóżek
b) oddział gruźlicy i chorób płuc II – 41 łóżka
Łącznie – 81 łóżek
c)  Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy – 43 łóżka

 

Nasi pracownicy:

Pracownicy Centrum to wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów z dziedziny chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, onkologii klinicznej,  chemioterapii nowotworów, anestezjologii i intensywnej terapii, patomorfologii, alergologii i in. Poziom teoretyczny i praktyczny wiedzy zarówno personelu lekarskiego, jak i pielęgniarskiego zapewnia świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie. Zatrudniamy 20 lekarzy z tytułem doktora nauk medycznych, jednego lekarza z tytułem doktora habilitowanego. W grupie zawodowej pielęgniarek zwiększa się liczba osób podnoszących swoje dotychczasowe kwalifikacje oraz wykształcenie. Co roku wzrasta liczba pielęgniarek kończących studia pielęgniarskie oraz uzyskujących specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, chirurgicznego, anestezjologicznego, operacyjnego, epidemiologicznego oraz ratunkowego. W ostatnich latach duża grupa pielęgniarek podwyższyła posiadane kwalifikacje poprzez ukończenie kursów kwalifikacyjnych m.in. z zakresu anestezjologii, opieki długoterminowej, organizacji i zarządzania, onkologii.

Nie tylko leczymy, ale także zapobiegamy

 

W Centrum przywiązujemy dużą wagę nie tylko do diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego, ale również do ich zapobiegania. Dlatego w ostatnich latach aktywnie uczestniczyliśmy w wielu programach z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej, m. in. : w roku 2011 bezpłatne badania profilaktyczne (TK klatki piersiowej) realizowane w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, uczestnictwo w Polskim Dniu Spirometrii. Bierzemy także udział w licznych akcjach profilaktycznych np.  w 2013 r.  „Rzuć palenie razem z nami” i „Biust do góry” (bezpłatne badania spirometryczne).