Praca

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu zatrudni pielęgniarki w oddziałach:

  • Oddział Onkologii Klinicznej VII
  • Oddział Chorób Wewnętrznych IV,
  • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc VIB,
  • Oddział Gruźlicy i chorób Płuc I z pododdziałem gruźlicy prątkującej w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śl.
  • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc II w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śl.

Wymagania: dyplom ukończenia szkoły, aktualne prawo wykonywania zawodu, pożądana specjalizacja, kursy kwalifikacyjne.

Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, możliwość dokształcania i rozwoju zawodowego,  dodatkowy urlop 12-dniowy po roku pracy na czas nieokreślony.

Szczegółowe informacje: Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Teresa Wiśniewska Tel. 71 3349530, Dział Polityki Kadrowo-Płacowej Tel. 71 3349528, 529, 564, adres e-mail: d.erdmanska@dcchp.pl
—————————————————————————————————————

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu zatrudni technika RTG w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

Wymagania:

Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.

Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, możliwość dokształcania i rozwoju zawodowego,  dodatkowy urlop 12-dniowy po roku pracy na czas nieokreślony.

Szczegółowe informacje: Dział Polityki Kadrowo-Płacowej Tel. 71 3349528, 529, 564, adres e-mail: d.erdmanska@dcchp.pl; dr Ryszard Klaniecki Tel. 71 3349484.