Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 15.00

Rejestracja

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna. Pacjenci rejestrowani na podstawie skierowania od lekarzy POZ, z wyjątkiem chorych leczonych z powodu gruźlicy. Pacjenci kierowani po raz pierwszy powinni posiadać aktualne zdjęcie klatki piersiowej.

Telefon rejestracji : 71 33 49 481 lub 71 33 49 482

Rejestracja telefoniczna

Poniedziałki, Wtorki, Środy, Czwartki
Piątki
12.00 – 18.00
12.00 – 15.00

Możliwa jest również rejestracja internetowa: rejestracja@dcchp.pl

Lokalizacja

Lewe skrzydło budynku, wysoki parter, gabinety nr 48, 50, 51 i 74

Lekarze

Janusz Brzyk
specjalista org.ochrony zdrowia, pneumonolg
tel. 071 33 49 560

Jarosława Słomka
specjalista chorób płuc
tel. 071 33 49 405

Bartosz Bielawski
internista,pulmunolog
tel.713349405

Marcin Murmyło
internista, pulmonolog
tel. 071 33 49 405

Anna Kapuścińska
internista,pulmonolog
tel.71 33 49 403

Danuta Szling- Maksymowicz
specjalista chorób płuc
tel.71 33 49 499

Charakterystyka

Zadaniem poradni gruźlicy i chorób płuc jest w szczególności:

  1. diagnostyka, leczenie w zakresie gruźlicy i chorób płuc i gruźlicy pozapłucnej,
  2. diagnostyka i leczenie dzieci i młodzieży  do lat 18 ze schorzeniami układu oddechowego, w tym gruźlicy, z kontaktu z gruźlicą, a także  z nieprawidłowymi odczynami poszczepiennymi,
  3. leczenie szczepionką BCG w raku nerki,
  4. konsultacje chorych hospitalizowanych w innych szpitalach,
  5. ustalanie wskazań do leczenia w oddziałach gruźlicy i chorób płuc Centrum,
  6. diagnostyka i leczenie w zakresie chorób układu oddechowego,
  7. ustalanie wskazań do leczenia zespołu bezdechu śródsennego,
  8. diagnostyka, leczenie i profilaktyka sarkoidozy. oświata zdrowotna
  9. oświata zdrowotna i promocja zdrowia.

Świadczenia z zakresu chorób płuc dla dzieci i młodzieży

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
8.00 – 19.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 17.00
8.00 – 14.00

Rejestracja

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna lub osobista.
Telefon rejestracji: 071 33 49 684 lub 713349683
Możliwa jest również rejestracja internetowa: alergia.rejestracja@dcchp.pl

Lokalizacja

Niski parter, gabinet nr 18

Lekarze

Irena Kaczmarek-Szrajber
specjalista chorób płuc
tel. 71 33 49 689

Świadczenia z zakresu bezdechu śródsennego

Godziny pracy:
wtorki w godz. 12.00 – 14.00
Wysoki parter gab.338,III piętro
Zadania: konsultowanie pacjentów z podejrzeniem występowania bezdechu śródsennego i kierowanie na dalszą diagnostykę w oddziale szpitalnym VIA.

Lekarze

Dr hab.n.med. Anna Brzecka
prof.nadzw.,specjalista chorób płuc
tel.17 33 49 559

Zespół bezdechu śródsennego – zespół objawów chorobowych spowodowanych bezdechami w czasie snu. Za bezdech uważa się ustanie wentylacji płuc przez okres dłuższy niż 10 sekund lub spłycenie oddechu poniżej 50%. Podczas bezdechu dochodzi do zmniejszenia wysycenia krwi tlenem.

telefon rejestracji : 71 33 49 481 lub 71 33 49 482

Świadczenia z zakresu sarkoidozy:

Godziny pracy:
Środy i piątki           w godz. 12.00 – 14.00
telefon rejestracji : 71 33 49 481 lub 71 33 49 482

Rejestracja osobista
Poniedziałki, Wtorki, Środy            8.00 – 18.00
Możliwa jest również rejestracja internetowa:rejestracja@dcchp.pl

Lokalizacja

Wysoki parter, gabinet nr 73

Lekarze

Jolanta Kasperkiewicz-Skałecka
specjalista chorób płuc
71 33 49 527

Charakterystyka

Pacjenci z podejrzeniem sarkoidozy oraz z ustalonym rozpoznaniem, po diagnostyce szpitalnej do dalszego leczenia i obserwacji w ramach Poradni.