Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Godziny pracy

 

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7.30 – 18.00
7.30 – 18.00
7.30 – 18.00
7.30 – 18.00
7.30 – 15.00

Rejestracja

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna. Pacjenci rejestrowani na podstawie skierowania od lekarzy POZ, z wyjątkiem chorych leczonych z powodu gruźlicy. Pacjenci kierowani po raz pierwszy powinni posiadać aktualne zdjęcie klatki piersiowej.

Telefon rejestracji : 71 33 49 481 lub 71 33 49 482

 

Poniedziałki, Wtorki, Środy
Czwartki
Piątki
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 15.00

Rejestracja telefoniczna

 

Poniedziałki, Wtorki, Środy, Czwartki
Piątki
12.00 – 18.00
12.00 – 15.00

Możliwa jest również rejestracja internetowa

Lokalizacja

Lewe skrzydło budynku, wysoki parter, gabinety nr 48, 50, 51 i 60

Lekarze

Elżbieta Marko
specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych
tel. 071 33 49 560

Jarosława Słomka
specjalista chorób płuc
tel. 071 33 49 405

Halina Szotkowska
specjalista chorób płuc
tel. 071 33 49 486

Danuta Wójcik
specjalista chorób płuc
tel. 071 33 49 403

Charakterystyka

Zadaniem poradni gruźlicy i chorób płuc jest w szczególności:

  1. diagnostyka, leczenie w zakresie gruźlicy i chorób płuc i gruźlicy pozapłucnej,
  2. diagnostyka i leczenie dzieci i młodzieży  do lat 18 ze schorzeniami układu oddechowego, w tym gruźlicy, z kontaktu z gruźlicą, a także  z nieprawidłowymi odczynami poszczepiennymi,
  3. leczenie szczepionką BCG w raku nerki,
  4. konsultacje chorych hospitalizowanych w innych szpitalach,
  5. ustalanie wskazań do leczenia w oddziałach gruźlicy i chorób płuc Centrum,
  6. diagnostyka i leczenie w zakresie chorób układu oddechowego,
  7. ustalanie wskazań do leczenia zespołu bezdechu śródsennego,
  8. diagnostyka, leczenie i profilaktyka sarkoidozy. oświata zdrowotna
  9. oświata zdrowotna i promocja zdrowia.

Świadczenia z zakresu chorób płuc dla dzieci i młodzieży

Godziny pracy

 

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7.30 – 15.05
7.30 – 15.05
7.30 – 15.05
7.30 – 15.05
7.30 – 15.05

Rejestracja

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna lub osobista.
Telefon rejestracji: 071 33 49 684
Rejestracja osobista i telefoniczna

 

Poniedziałki, Wtorki, Środy, Czwartki
Piątki
8.00 – 18.00
8.00 – 15.00

Możliwa jest również rejestracja internetowa

Lokalizacja

Niski parter, gabinet nr 18

Lekarze

Irena Kaczmarek-Szrajber
specjalista chorób płuc
tel. 71 33 49 689

Świadczenia z zakresu chorób płuc –konsultacje

Godziny pracy

 

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
8.00 – 15.05
8.00 – 15.05
8.00 – 15.05
8.00 – 15.05
8.00 – 15.05

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna. Pacjenci powinni posiadać skierowanie i aktualne zdjęcie klatki piersiowej dla pacjentów pierwszorazowych.

Rejestracja

Telefon rejestracji : 71 33 49 481 lub 71 33 49 482

Rejestracja osobista

Poniedziałki, Wtorki, Środy            8.00 – 18.00

Czwartki                                          8.00 – 18.00

Piątki                                               8.00 – 15.00

Rejestracja telefoniczna

Poniedziałki, Wtorki, Środy            12.00 – 18.00

Czwartki                                          12.00 – 18.00

Piątki                                               12.00 – 15.00

Możliwa jest również rejestracja internetowa

Lokalizacja

Wysoki parter, gabinet nr 74

Lekarze

Danuta Szling-Maksymowicz
specjalista chorób płuc
71 33 49 499

Rotacyjnie lekarze specjaliści chorób płuc pracujący w oddziałach szpitalnych DCChP
71 33 49 499

Charakterystyka

Udzielane są konsultacje chorych hospitalizowanych w innych szpitalach, w tym Klinikach Akademii Medycznej, a także ustalane są wskazania do leczenia w oddziałach pulmonologicznych DCChP. Konsultowani są pacjenci zamieszkali w województwie dolnośląskim i ościennych.

Badania diagnostyczne wykonywane w ramach Poradni: zdjęcia klatki piersiowej, TK klatki piersiowej, bronchoskopia, badania w kierunku nietypowych infekcji układu oddechowego, spirometria, gazometria, badania plwociny w kierunku gruźlicy, USG opłucnej.

Świadczenia z zakresu bezdechu śródsennego:

Godziny pracy:

wtorki w godz. 12.00 – 14.00

Wysoki parter gab. 73.

Zadania: konsultowanie pacjentów z podejrzeniem występowania bezdechu śródsennego i kierowanie na dalszą diagnostykę w oddziale szpitalnym VIA.

Zespół bezdechu śródsennego – zespół objawów chorobowych spowodowanych bezdechami w czasie snu. Za bezdech uważa się ustanie wentylacji płuc przez okres dłuższy niż 10 sekund lub spłycenie oddechu poniżej 50%. Podczas bezdechu dochodzi do zmniejszenia wysycenia krwi tlenem.

telefon rejestracji : 71 33 49 481 lub 71 33 49 482

Rejestracja osobista

Poniedziałki, Wtorki, Środy            8.00 – 18.00

Czwartki                                          8.00 – 18.00

Piątki                                               8.00 – 15.00

Rejestracja telefoniczna

Poniedziałki, Wtorki, Środy            12.00 – 18.00

Czwartki                                          12.00 – 18.00

Piątki                                               12.00 – 15.00

Możliwa jest również rejestracja internetowa

Świadczenia z zakresu sarkoidozy:

Godziny pracy:

Środy i piątki           w godz. 12.00 – 14.00

telefon rejestracji : 71 33 49 481 lub 71 33 49 482

Rejestracja osobista

Poniedziałki, Wtorki, Środy            8.00 – 18.00

Czwartki                                          8.00 – 18.00

Piątki                                               8.00 – 15.00

Rejestracja telefoniczna

Poniedziałki, Wtorki, Środy            12.00 – 18.00

Czwartki                                          12.00 – 18.00

Piątki                                               12.00 – 15.00

Możliwa jest również rejestracja internetowa

Lokalizacja

Wysoki parter, gabinet nr 73

Lekarze

Jolanta Kasperkiewicz-Skałecka

specjalista chorób płuc
71 33 49 527

Charakterystyka

Pacjenci z podejrzeniem sarkoidozy oraz z ustalonym rozpoznaniem, po diagnostyce szpitalnej do dalszego leczenia i obserwacji w ramach Poradni.