• gallery

Podziękowania dla Fundacji Polska Miedź

                   Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w 2015 roku od Fundacji KGHM POLSKA MIEDŹ w Lubinie otrzymało darowiznę w kwocie 110 000,00 zł brutto  (sto dziesięć tysięcy złotych), która umożliwiła sfinansowanie zakupu 40 łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi na oddziałach VIB i VIC. Dzięki otrzymanej darowiźnie Centrum mogło zakończyć proces modernizacji infrastruktury na wskazanych oddziałach i w znacznym stopniu poprawić komfort i bezpieczeństwo chorych.

Koszt zakupu łóżek wyniósł 114 194,03 zł.

Serdecznie dziękujemy Darczyńcom.

łoże na grabiszynskiej

             Procedury medyczne wykonywane w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu wymagają użycia nowoczesnego sprzętu, umożliwiającego przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów chirurgicznych związanych z przerwaniem ciągłości dróg oddechowych.
W ostatnim czasie Centrum wzbogaciło się o nowy specjalistyczny sprzęt medyczny – respirator dwustrumieniowy typu Jet wraz z oprzyrządowaniem. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do zabiegów oraz do prowadzenia oddechu zastępczego u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii, u których wyczerpano już konwencjonalne metody wentylacji, zwiększając szansę przeżycia tych chorych.
Zakup urządzenia w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo leczonych w naszym Ośrodku pozwoli także na poszerzenie świadczeń medycznych z zakresu chirurgii klatki piersiowej na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska.
Koszt zakupu sprzętu wyniósł   373 999,68 zł.
Na zakup respiratora Centrum uzyskało darowiznę w kwocie 100 000,00 zł  przekazaną przez Fundację Polska Miedź. Pozostałe środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych dotyczących zadania „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji celowej pn. „Modernizacja stacjonarnej opieki pulmonologicznej”.

Serdecznie dziękujemy Darczyńcom.

SAM_1851