Podsumowanie akcji Dni Spirometrii

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu wzięło udział w tegorocznych Dniach Spirometrii (12.09.2016 – 17.09.2016 ), w w ramach kampanii Healthy Lungs for Life. Poprzez kampanię informacyjną zwrócono się z zaproszeniem do mieszkańców,aby przystąpili do zbadania swoich płuc w ramach bezpłatnej spirometrii.

Badania przeprowadzano w dniach 12-17 września 2016r. w Regionalnej Przychodni Specjalistycznej Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu od pon. do pt. w godzinach 15- 17 oraz w sob. 10- 14. Spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem; z proponowanego badania skorzystały osoby w przedziale wiekowym od 13 do 86 lat.

Akcja przebiegła niezwykle sprawnie,w dobrej atmosferze i została pozytywnie odebrana przez uczestników badania.