Podpisanie umowy na doposażenie i rozbudowę Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego.

Dnia 27 kwietnia 2017r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu na realizację zadania: ,, Usuwanie skutków smogu, wpływającego negatywnie na osoby ze schorzeniami płuc poprzez doposażenie i rozbudowę Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu”.

W podpisaniu umowy uczestniczyli:

-Andrzej Woźny- Dyrektor DCCHP

-Łukasz Kasztelowicz- Prezes Zarządu WFOŚIGW

-Batłomiej Wiązowski- Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚIGW we Wrocławiu.

Wartość zadania wyniosła ponad 1,1mln złotych, z czego wartość wsparcia z WFOŚIGW we Wrocławiu, stanowiła kwotę około 600tys.zł ( z czego 340 tys. zł. stanowiła pożyczka, na resztę złożyły się dotacje ), z Ministerstwa Zdrowia 300tys.zł, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego około 200tys. zł. oraz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu-60tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.