Otwarcie zmodernizowanego Pododdziału Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej

W dniu 27 września 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Pododdziału Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

W uroczystości wzięli udział m. in.:

 • Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski,
 • Bartłomiej Wiązowski – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 • Elżbieta Berezowska – Skarbnik Województwa Dolnośląskiego i Przewodnicząca Rady Społecznej DCChP,
 • Zbigniew Hałat – Z-ca Dyrektora DOW NFZ ds. Medycznych
 • Anna Szafran – Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu,
 • Dr med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska – inicjator krajowego programu Ministerstwa Zdrowia POLVENT,
 • Członkowie Rady Społecznej DCChP
 • Dyrektorzy szpitali i innych zaprzyjaźnionych placówek medycznych.

Gości przywitał Dyrektor DCChP we Wrocławiu – Andrzej Woźny. Krótką prezentację dotyczącą funkcjonowania Pododdziału Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej przedstawiła Małgorzata Stasiewicz – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa. Następnie sytuację w zakresie chorób układu oddechowego w Polsce oraz Programu Ministerstwa Zdrowia POLVENT omówiła dr med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska.

W trakcie uroczystości głos zabrali: Wojewoda Paweł Hreniak, Pan Bartłomiej Wiązowski i Pani Elżbieta Berezowska.

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni Goście przeszli na Pododdział Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej, który po przeprowadzonej modernizacji jest najnowocześniejszym oddziałem tego typu w Polsce.

Pododdział Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej DCChP od 10 lat zajmuje się prowadzeniem nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM). W ostatnich latach województwo dolnośląskie zajmowało 2 pozycję w Polsce pod względem liczby pacjentów, u których w czasie hospitalizacji stosowano NWM.

Efektem tych działań na Dolnym Śląsku była jedna z najniższych w Polsce śmiertelność z powodu przewlekłej niewydolności oddychania. Przewlekłe niezakaźne choroby płuc są czwartą przyczyną zgonu w Polsce

Główna przyczyna: brak dostępu do metody ratującej życie: Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (NWM). Metoda ta od dawna stosowana jest w Europie Zachodniej, dzięki niej  zmniejszona została śmiertelność z powodu zaostrzeń Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) o 50%.

Istnieje ścisły związek pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym przez spaliny motoryzacyjne, dymy i pyły wydzielane przez piece domowe i kominki, a wzrostem zachorowań na przewlekłe choroby układu oddechowego, przede wszystkim POChP i wzrostem hospitalizacji i zgonów z powodu zaostrzeń tej choroby.

W dużym badaniu opublikowanym w The Lancet oszacowano, że w 2015 roku z powodu narażenia na pył o średnicy cząsteczek 2,5 mikrometrów na świecie zmarło 4 miliony ludzi.

Ministerstwo Zdrowia w roku 2016 podjęło decyzję o realizacji w latach 2016 – 2019 programu polityki zdrowotnej pn. „Krajowego Programu Zmniejszania Umieralności z powodu Przewlekłych Chorób Płuc poprzez Tworzenie Sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (sNWM) na lata 2016-2018”.  Celem programu jest  zmniejszenie umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc w Polsce poprzez zorganizowanie 220 stanowisk (sNWM) w oddziałach chorób płuc.

W 2017 roku Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc przystąpiło do realizacji programu Ministerstwa Zdrowia. Dzięki pozyskaniu środków  z Ministerstwa Zdrowia udało się w pełni wyposażyć kolejne stanowiska wentylacji nieinwazyjnej.

W 2018 roku zmodernizowano pomieszczenia Pododdziału pozyskując  środki z trzech różnych źródeł.

Źródła finansowania modernizacji Pododdziału :

 • 2017 r. – Etap I  (zakup sprzętu medycznego) – wartość zadania 366 618,76 zł, w tym:
 • 311 456,83 – dotacja z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu POL-VET,
 • 49 002,74 – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
 • 6 159,19 – środki własne Centrum.
 • 2018 r. – Etap II  (modernizacja) – wartość zadania 772 158,55 zł, w tym:
 • 228 124,50 – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • 344 911,66 – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • 144 554,00 – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
 • 54 568,39 – środki własne Centrum.

Całkowity koszt zadania:  1 138 777,31 zł.

Powstanie na Dolnym Śląsku nowoczesnego w pełni wyposażonego  Pododdziału dostosowanego do prowadzenia nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Przewiduje się, że Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu zostanie ośrodkiem referencyjnym w zakresie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (jednym z 4 w Polsce).

IMG 1869
« 1 z 17 »

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.