Opieka duszpasterska

Pacjenci Centrum mają prawo do opieki duszpasterskiej zgodnie ze swoim wyznaniem.

Personel medyczny Centrum na prośbę pacjenta/rodziny (jeśli pacjent sam nie jest w stanie wyrazić takiej potrzeby) zorganizuje pacjentowi kontakt z duszpasterzem w Centrum. Na prośbę pacjenta, personel medyczny udziela pacjentowi informacji dotyczących kontaktu z duszpasterzem: osoby wizytujące, godziny kontaktu, godziny dyspozycyjne oraz zakres udzielania opieki.

Wyznania, z którymi Centrum nawiązało stałą współpracę:

1. Kościół Rzymsko-Katolicki (Kaplica Szpitalna)

2. Kościół Zielonoświątkowy RP – Zbór Antiochia

3. Kościół Zielonoświątkowy RP – ul. Miła 7/9

4. Muzułmańskie Centrum Kulturalno – Oświatowe

5. Kościół Chrześcijan Baptystów – I Zbór we Wrocławiu

6. Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu Mała Synagoga

7. Kościół Ewangeliczno-Metodystyczny

8. Świątynia Buddyjska Horakuji, Szkoła: Rinzai Zen i Soto Zen

9. Katedra św. Marii Magdaleny

10. Kościół Nowoapostolski

11. Parafia Prawosławna Św. Cyryla i Metodego

 

Kaplica szpitalna zlokalizowana jest na I piętrze przy holu głównym, zaś na II piętrze znajduje się chór, gdzie można również uczestniczyć w mszach świętych.

Obsługę kapelańską w Centrum w obrządku rzymsko-katolickim pełni kapelan Tomasz Olszewski.

Msze Święte odprawiane są w Kaplicy Szpitalnej codziennie o 14:30 (oprócz czwartku). Przed Mszą Św. można przekazywać intencje do Modlitwy Wiernych Pacjenci spowiadani są na 20 minut przed mszą i w czasie obchodu z Komunią Świętą, który następuje w niedziele i środy po Mszy Świętej, zaś w pozostałe dni tygodnia po południu lub wieczorem.