Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc VIb

 • Elżbieta Bielecka

 • Ordynator

  Elżbieta Bielecka

  specjalista chorób płuc

 • Zastępca Ordynatora

  Ewa Kucharczyk

  specjalista chorób płuc

 • Zastępca Ordynatora

  Joanna Jaruga

  specjalista chorób płuc

 • Pielęgniarka Oddziałowa

  Mgr Małgorzata Manikowska

   

Lekarze

 • Hanna Berny

  st. asystent

 • Małgorzata Jaszek

  st. asystent

 • Małgorzata Radziuk

  st. asystent

 • Marta Sneka-Knuter

  st. asystent

 • Joanna Kosobudzka

  st. asystent

 • Marta Herman

  lekarz rezydent

 • Agnieszka Wodzyńska

  st. asystent

 • Magdalena Gidzińska

  starszy asystent

 • Magdalena Sudnik

  starszy asystent

 • Piotr Jędrzejczak

  lekarz rezydent

 • Katarzyna Tumiłowicz-Mońka

  starszy asystent

Informacje

Oddział 6 B liczy obecnie 62 łóżka. Znajduje się na III piętrze. Pacjenci hospitalizowani są w 13 salach 2-osobowych, 2 -ch 3 – osobowych   i 6-ciu 5 osobowych. W celu poprawienia warunków leczenia naszych chorych, pomieszczenia oddziału są sukcesywnie  remontowane i modernizowane. Do dyspozycji pacjentów jest świetlica;  każda sala chorych  wyposażona jest w  telewizor. Planowane jest doprowadzenie sieci internetowej (oraz Wi Fi).  Do dyspozycji chorych jest biblioteka szpitalna ( wybrane książki dostarczane są chorym na oddział).

Przyjęcia chorych na Oddział odbywają się w Punkcie Przyjęć Oddziału,a konsultacje i rozmowy z chorymi i ich rodzinami prowadzone są w Pokoju Konsultacyjnym, zapewniając w ten sposób komfort i zachowanie intymności pacjentów.

Oddział bierze udział w programie żywienia  realizowanym przy udziale dietetyczek szpitalnych. Każdy pacjent ma możliwość indywidualnej konsultacji żywieniowej.

W trudnych sprawach pomaga chorym pracownik socjalny. Do dyspozycji pacjentów jest 2-ch psychologów klinicznych.

W ramach oddziału prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie schorzeń układu oddechowego, zarówno zapalnych jak i onkologicznych. Leczymy pacjentów z astmą oskrzelową,, POCHP, niewydolnością oddechową , kwalifikujemy chorych do domowego leczenia tlenem.  Diagnozujemy nowotwory klatki piersiowej i kwalifikujemy do leczenia onkologicznego ( operacyjnego , chemioterapii, radioterapii) na wielospecjalistycznych Konsyliach. Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów rehabilitacji prowadzi rehabilitację oddechową i usprawniającą pozwalającą na szybszy powrót do zdrowia i sprawności.

Zajmujemy się również diagnostyką chorób śródmiąższowych płuc, płynu w jamie opłucnowej.

Wykonujemy samodzielnie większość badań diagnostycznych ( bronchoskopia z pełną diagnostyką cytologiczną i bakteriologiczną , bronchoskopia EBUS z biopsją przezoskrzelową , biopsję opłucnej, biopsje cienkoigłowe i gruboigłowe m.in. węzłów chłonnych, guzów płuca przez ścianę klatki piersiowej pod kontrolą tomografii komputerowej. Prowadzona jest również diagnostyka ultrasonograficzna, ocena wydolności układu oddechowego.

Telefony

 1. Ordynator 71 33 49 514
 2. Pielęgniarka Oddziałowa 71 33 49 651
 3. Dyżurka lekarska 71 33 49 469
 4. Dyżurka pielęgniarska 71 33 49 466
 5. Telefon dla pacjentów (karta chipowa)71 80 20 199