Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • jurkiewicz

 • Kierownik Oddziału

  Marian Jurkiewicz

  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • Zastępca Kierownika Oddziału

  lek. med. Dorota Furmanek-Kowalska

 • Starszy Asystent

  Małgorzata Stasiewicz

 • Pielęgniarka Oddziałowa

  Bożena Cymerman

Informacje

W październiku 2010 r. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii DCChP przeniesiony został do całkowicie zmodernizowanych i wyremontowanych pomieszczeń Centrum. Remont i doposażenie oddziału dostosowanego do aktualnie obowiązujących norm i przepisów przeprowadzony został dzięki uzyskanym dotacjom unijnym.

Nowa lokalizacja połączona z zakupem nowoczesnej aparatury medycznej pozwoliła na znaczną poprawę warunków udzielania świadczeń pacjentom leczonym na tym oddziale, a także poprawiła warunki pracy zatrudnionego tam personelu medycznego. Pomieszczenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii są klimatyzowane i odpowiednio oświetlone. Zwiększenie powierzchni oddziału pozwoliło na zwiększenie ilości łóżek z 6 do 7, na oddziale pojawił się odrębny gabinet zabiegowy umożliwiający wykonywanie w odpowiednich warunkach drobnych zabiegów np. tracheotomii.

Zrzut ekranu 2014-12-01 o 09.39.23Każde stanowisko doposażone zostało w odpowiednią ilość niezbędnych dla ratowania i podtrzymywania życia aparatury takiej jak: respiratory, pompy infuzyjne, nowoczesne łóżka z materacami przeciwodleżynowymi. Na oddziale utworzono specjalistyczną łazienkę umozliwiającą bezpieczną kąpiel najcięższych chorych, którzy często przebywają na tym oddziale przez kilka miesięcy. Oddział doposażony został również w nowoczesne respiratory, które umożliwiają zoptymalizowanie zastępczej wentylacji u pacjentów z największymi patologiami tkanki płucnej. Oddział specjalizuje się bowiem w leczeniu najtrudniejszych przypadków w zakresie chorób płuc kierowanych do naszego Centrum z całego makroregionu. Dotyczy to zarówno pacjentów z ciężkimi zapaleniami płuc, ARDS, uszkodzeniem tchawicy, jak również skomplikowanych urazów klatki piersiowej. Wielu pacjentów hospitalizowanych na tym oddziale to również pacjenci z POChP w okresie całkowitej dekompensacji tej choroby. Dzięki posiadanej aktualnie aparaturze na oddziale w szerokim zakresie stosowana może być wentylacja nieinwazyjna zmniejszająca ryzyko wystąpienia groźnych powikłań, a równocześnie umożliwiająca szybką poprawę stanu pacjenta.

Oddział zajmuje się również bezpośrednią opieką pooperacyjną nad najcięższymi pacjentami wymagającymi skomplikowanych i często długotrwałych zabiegów w zakresie chirurgii klatki piersiowej.

Odwiedziny chorych możliwe są w oddziale za zgodą lekarza dyżurnego. Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są najbliższej rodzinie osobiście lub telefonicznie.

Telefony

 1. Ordynator 71 33 49 542
 2. Pielęgniarka Oddziałowa 71 33 49 592
 3. Dyżurka Lekarska 71 33 49 433
 4. Sekretariat 71 33 49 545
 5. Konsola pielęgniarek 71 33 49 442