Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej – Lasocin 2016

W dniu 13 i 14 maja 2016 r. odbyła się w Lasocinie konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie wraz z pielęgniarkami Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, które zaprezentowały bogatą historię i dorobek szpitala. Temat przewodni konferencji to :prezentacja_pielegniarki

Honorowym gościem był Andrzej Woźny – Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Urząd Marszałkowski reprezentował Jarosław Maroszek – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa UMWD wraz z Ludmiłą Domagałą. Do udziału w konferencji zaproszono również: władze Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Związku Zawodowego, władze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa. W konferencji licznie uczestniczyły pielęgniarki z dolnośląskich podmiotów leczniczych. Bogatą historię, rozwój, aktualną działalność oraz osiągnięcia DCChP opracowała Teresa Wiśniewska – Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, prezentację  przedstawiła Małgorzata Manikowska – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc VIB.

Kolejno prezentowano:

  1. Pracownię Bronchoskopii, wysokospecjalistyczną aparaturę i sprzęt diagnostyczny, jak również rolę i udział pielęgniarki w diagnostyce endoskopowej zaprezentowała Teresa Wiśniewska. Prezentację przygotowała Elżbieta Walczak – Pielęgniarka Koordynująca.
  2. Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii – przedstawiła pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego Anna Chudiak we współpracy z Ewą Maroszek – Pielęgniarką Oddziałową WOT. Zaprezentowano nowe standardy w terapii z zastosowaniem drenażu klatki piersiowej oraz system podciśnieniowej terapii leczenia ran.
  3. Rolę pielęgniarki w wysokospecjalistycznej diagnostyce układu oddechowego zaprezentowała Bogusława Gosek – Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Pulmonologii i Nowotworów Płuc.
  4. Udział pielęgniarki w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece medycznej oraz prezentację poradni wchodzących w skład Regionalnej Przychodni Specjalistycznej przygotowała i przedstawiła Hanna Berkowska – Przełożona Pielęgniarek.
  5. Historię Placówki Zamiejscowej w Obornikach Śląskich wraz z prezentowaniem nowoczesnych warunków diagnozowania i leczenia pacjentów z gruźlicą z zachowaniem najwyższych standardów udzielania świadczeń omówiła Halina Czarnocka – Pielęgniarka Naczelna.

Konferencja była znakomitą okazją do przedstawienia dorobku i osiągnięć Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu i promocji środowiska pielęgniarskiego.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.