Książka Telefoniczna

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
telefon: 71 33 49 400
fax: 71 36 21 306
 e-mail: dcchp@dcchp.pl

NIP 894-24-56-112
REGON 00029429

PKO Bank Polski
Nr 50 1440 1101 0000 0000 1215 2647

Izba Przyjęć

Spis telefonów

Izba Przyjęć Kierownik 71 33 49 673
Fax 71 33 49 679
Izba – planowa 71 33 49 430
Izba 71 33 49 424
Izba – przyjęcia nagłe

 

71 33 49 479

 

Kontakt do lekarzy dyżurnych DCChP  dla lekarzy innych placówek jest dostępny na Izbie Przyjęć pod numerem 71 33 49 479 (całodobowo).

 

 

 

Oddziały

Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii Ordynator 71 33 49 437
Z-ca Ordynatora 71 33 49 639
Z-ca Ordynatora 71 33 49 586

——————————–

Pododdział I Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 569

——————————–

Pododdział II Z-ca Oddziałowej 71 33 49 657
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 457
P.Lekarzy 71 33 49 511
P.Lekarzy 71 33 49 586
Pielęgniarka – konsola 71 33 49 407
Sekretariat 71 33 49 507

——————————–

Pododdział III Profesor 71 33 49 607, 475, 456
Sekretariat 71 33 49 422
Z-ca Oddziałowej 71 33 49 776
P.Lekarzy 71 33 49 639
P.Lekarzy 71 33 49 539
P. Lekarzy 71 33 49 498
P. Lekarzy 71 33 49 419
Pielęgniarka – konsola 71 33 49 441


——————————–

Pododdział pooperacyjny Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 541
P.Lekarzy 71 33 49 548

——————————–

Oddział IV Ordynator 71 33 49 750
Sekretariat 71 33 49 663
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 455
Gab. zabiegowy 71 33 49 680
P. Lekarzy 71 33 49 493
P. Lekarzy 71 33 49 453

——————————–

Oddział IVA Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 412
Zabiegowy 71 33 49 413
Poradnia Proktologiczna 71 33 49 655
Sekretariat 71 33 49 426

——————————–

Oddział V Ordynator 71 33 49 470
Sekretariat 71 33 49 522
Oddziałowa 71 33 49 652
Pacjenci – konsola nieczynna
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 471
P. Lekarzy 71 33 49 667
P. Lekarzy 71 33 49 751
P. Lekarzy 71 33 49 753
Magazyn oddziału 71 33 49 726

——————————–

Oddział V – Pododdział Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 609


——————————–

Oddział VIA Ordynator 71 33 49 682,681
Sekretariat 71 33 49 559,558,783
Dyzurka Pielęgniarek 71 33 49 417
Konsola dla pacjentów 408
Fax 71 33 49 596
P. Lekarzy 71 33 49 415
P. Lekarzy 71 33 49 670
P. Lekarzy, Fax 71 33 49 700

——————————–

Pracownia Endoskopowa 71 33 49 513

——————————–

Oddział VIB Ordynator 71 33 49 514
Oddziałowa 71 33 49 651
Sekretarki 71 33 49 669
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 466
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 557
P. Lekarzy 71 33 49 469
P. Lekarzy 71 33 49 556
P. Lekarzy 71 33 49 554
P. Lekarzy 71 33 49 743
P. Lekarzy 71 33 49 742

——————————–

Oddział VII Ordynator 71 33 49 711
Oddziałowa 71 33 49 604
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 465
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 707
P.Lekarzy, 71 33 49 497
Sekretariat, Fax 71 33 49 702
P. Lekarzy 71 33 49 667
P. Lekarzy 71 33 49 553
P. Lekarzy 71 33 49 747
P. Lekarzy 71 33 49 748
Centralka dla Pacjentów 71 332 40 21
Centralka dla Pacjentów 71 332 40 22
Gab. zabiegowy 71 332 47 08

——————————–

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ordynator 71 33 49 542
Oddziałowa 71 33 49 592
P. Lekarzy 71 33 49 433
Sekretariat 71 33 49 545
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 442

——————————–

Blok Operacyjny Kierownik 71 33 49 724
Sekretariat 71 33 49 718
Oddziałowa 71 33 49 716

——————————–

Placówka Zamiejscowa w Obornikach Śląskich nr telefonu
Administracja

Statystyka Medyczna

Fax/Tel

Fax/Tel

71 310 23 32

71 310 94 03

——————————–

Oddział I (Gruźlicy i Chorób Płuc)
Gabinet lekarski 71 310 23 31
Centrala / Dyżurka Pielęgniarek 71 310 20 81

——————————–

Oddział II (Pulmonologiczny)
Gabinet lekarski 71 310 21 18
Centrala / Dyżurka Pielęgniarek Fax/Tel 71 310 21 16

——————————–

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy |
ul. Trzebnicka 3-5

 nr telefonu
Kierownik 71 310 17 26
Centrala / Dyżurka Pielęgniarek 71 310 25 81
Sekretariat  Fax/Tel 71 310 95 14
Dział diagnostyki obrazowej Pracownie RTG/USG 71 310 17 38
Laboratorium 71 310 95 05

Poradnie

Regionalna Przychodnia Specj. Kierownik Przychodni 71 33 49 443
Przełożona 71 33 49 588
Rejestracja 71 33 49 481
Rejestracja 71 33 49 482
Rejestracja poradni proktologicznej 71 33 49 594
Statystyka 71 33 49 501
Z-ca Kierownika PrzychodniPoradnia Gruźl. Chorób Płuc 71 33 49 560
Poradnia Gruźl. Chorób Płuc 71 33 49 403, 405
Poradnia Gruźl. Chorób Płuc 71 33 49 486
Poradnia Gruźl. Chorób Płuc – sarkoidoza 71 33 49 527
Dla Dzieci i Młodzieży 71 33 49 689
Rejestracja 71 33 49 648
Gabinet zabiegowy dla dzieci 71 33 49 691
Poradnia Chirurgii Kl. Piersiowej 71 33 49 404
Poradnia Proktologiczna 71 33 49 655
Poradnia Onkologiczna 71 33 49 527
Poradnia Chorób Płuc 71 33 49 499, 508
Proktologia-zabiegi 71 33 49 412
Gabinet zabiegowy chirurgiczny 71 33 49 413
Gabinet zabiegowy 71 33 49 487
Lekarz zakładowy 71 33 49 525
Okulista 71 33 49 531
Ginekolog 71 33 49 537
Poradnia Alergologiczna Kierownik 71 33 49 685
Rejestracja/fax 71 33 49 683
Rejestracja 71 33 49 684
Gabinet lekarski 71 33 49 686
Gabinet lekarski 71 33 49 687
Gabinet zabiegowy 71 33 49 692
Spirometria 71 33 49 688
Pracownia Diagnostyki Obrazowej Kierownik 71 33 49 484
RTG 71 33 49 540
Pracownia EKG 71 33 49 535
Pracownia Endoskopii I 71 33 49 547
II 71 33 49 550
III 71 33 49 549
Izba Przyjęć Kierownik 71 33 49 673
Fax 71 33 49 679
Izba – planowa 71 33 49 478
Izba 71 33 49 424
Izba – przyjęcia nagłe 71 33 49 479
Ośrodek Tlenoterapii Domowej Rejestracja 71 33 49 562,609 901 065

Administracja

Centrala 71 33 49 400, 676
Portiernia Główna 71 33 49 495, 411
Portiernia – okienko 71 33 49 409
Portiernia fax 71 33 49 777
Dozór Parkingowy – port. 3 71 33 49 616
Telefon – serwis 71 33 49 666
Dyrektor Centrum Sekretariat 71 33 49 428
Sekretariat 71 362 15 33
Sekretariat 71 33 49 427
Kancelaria 71 33 49 521
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Sekretariat 71 33 49 431
Sekretariat 71 36 21 345
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych 71 33 49 577
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 71 33 49 530
Główny Księgowy 71 33 49 605
Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych 71 33 49 444
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości 71 33 49 533
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 71 33 49 782,533
Dział Polityki Kadrowo-Płacowej Kierownik 71 33 49 529
Kadry 71 33 49 528
Kadry 71 33 49 671
Kadry 71 33 49 564
Płace 71 33 49 500
Płace 71 33 49 425
Płace 71 33 49 608
Radca Prawny 71 33 49 506
Biuro Organizacji Pracy Centrum 71 33 49 506
Główny Specjalista ds. Eksploatacji 71 33 49 677
Dział Gospodarczy Kierownik 71 33 49 563
71 33 49 451
Dział Techniczny Kierownik 71 33 49 503
71 33 49 575
Sekcja Urządzeń Elektrycznych Kierownik 71 33 49 516
Biuro Zamówień Publicznych Kierownik 71 33 49 520
71 33 49 510
71 33 49 421
Faks 71 33 49 420
Dział Księgowości Z-ca Gł. Księgowego, Kierownik 71 33 49 605
Księgowość 71 33 49 509
Księgowość 71 33 49 599
Księgowość 71 33 49 699
Kasa 71 33 49 526
Biblioteka 71 33 49 447
Archiwum 71 33 49 735
Psycholog 71 33 49 729
Pracownik Socjalny dla Chorych 71 33 49 571
Specjalista BHP 71 33 49 552
Inspektor OC, Inspektor ds. Informacji Niejawnych 71 33 49 552
Specjalista ds. P. poż. 71 33 49 555
Magazyn Techniczny 71 33 49 523
Magazyn Bielizny 71 33 49 461
Dział Technologii Informacyjnych (Informatyka) Kierownik 71 33 49 519
71 33 49 434
Dział Rozliczeń i Informacji Medycznych Kierownik 71 33 49 512
71 33 49 572
71 33 49 600
71 33 49 488
Dział Medyczno-Statystyczny Kierownik 71 33 49 483

Pomocnicze

Apteka Kierownik 71 33 49 736
Wydawanie leków 71 33 49 567
Magazyn sprzętu medycznego 71 33 49 490
Sekcja Żywienia Kierownik 71 33 49 578
Kuchnia 71 33 49 570
Kiosk spożywczy – wysoki parter 71 33 49 546
Warsztaty Hydraulik 71 33 49 496
Kotłownia 71 33 49 406
Elektrycy 71 33 49 496
Ślusarz 71 33 49 496
Utrzymanie czystości Brygada 71 33 49 450
Sekcja Higieny Kierownik 71 33 49 485
71 33 49 576
ZZSolidarność 71 33 49 579
Histopatologia 71 33 49 438
71 33 49 494
Prosektorium 71 33 49 574
Cytologia 71 33 49 515
Diagnostyka – Laboratorium Kierownik 71 33 49 460
Rejestracja 71 33 49 473
Punkt Pobrań 71 33 49 598
Biochemia 71 33 49 590
Mikrobiologia ogólna 71 33 49 538
Serologia 71 33 49 591
Pracownia Gruźlicza 71 33 49 439