Książka Telefoniczna

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
telefon: 71 33 49 400
fax: 71 36 21 306
 e-mail: dcchp@dcchp.pl

NIP 894-24-56-112
REGON 000294295

PKO Bank Polski
Nr 50 1440 1101 0000 0000 1215 2647

Izba Przyjęć

Spis telefonów

Izba Przyjęć Izba – przyjęcia nagłe 71 33 49 479
Izba – przyjęcia planowa 71 33 49 430
Kierownik 71 33 49 673
Fax 71 33 49 679

 

Oddziały

Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii: Ordynator 71 33 49 437
Z-ca Ordynatora 71 33 49 639
Z-ca Ordynatora 71 33 49 586
Oddziałowa 71 33 49  720
Gab. lekarzy 71 33 49 511, 586, 639, 539, 498, 419
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49  569, 457, 476

——————————–

Oddział Chorób Wewnętrznych IV Ordynator 71 33 49 750
Sekretariat 71 33 49 663
P. Lekarzy 71 33 49 493, 453
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 455


——————————–

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc V Ordynator 71 33 49 470
Sekretariat 71 33 49 497
Oddziałowa 71 33 49 652
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 471
P. Lekarzy 71 33 49 751, 522

————————————————————————————————-

Pododdział Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego Oddziałowa 71 33 49 726
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 609

————————————————————————————————

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc VIA Ordynator 71 33 49 559
Sekretariat 71 33 49 559 , 558 , 783
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 417
P. Lekarzy 71 33 49 415, 670

——————————–

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc VIB Ordynator 71 33 49 514
Oddziałowa 71 33 49 651
Sekretariat 71 33 49 669
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 466
P. Lekarzy 71 33 49 469, 556, 554, 743, 742

——————————–

Oddział Onkologii Klinicznej VII Ordynator 71 33 49 711
Oddziałowa 71 33 49 604
Sekretariat 71 33 49 702
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 707 i 465
P. Lekarzy 71 33 49 667, 553

————————————————————————————————

Oddział Anestezjologii i Int.Terapii Ordynator 71 33 49 542
Oddziałowa 71 33 49 592
P. Lekarzy 71 33 49 433
Sekretariat 71 33 49 545
Dyżurka Pielęgniarek 71 33 49 442

————————————————————————————————

Pracownia Endoskopii 71 33 49 547, 550, 549

—————————————————————-

Placówka Zamiejscowa w Obornikach Śląskich

——————————–

Sekretariat/Dział Administracyjno-Gospodarczy Sekretariat 71 310 23 32 (Fax/tel.)
Oddział I (Gruźlicy i Chorób Płuc z pododdziałem gruźlicy prątkującej) Gabinet lekarski
Kierownik Oddziału
71 310 23 31
Sekretariat 71 310 20 81
Oddział II (Gruźlicy i Chorób Płuc) Gabinet lekarski
Lekarz Naczelny
71 310 21 18
(Fax/tel.)
Sekretariat 71 310 21 16
Centrala/Dyżurka Pielęgniarek 71 310 25 81
71 310 25 82
71 310 36 57
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 71 310 17 26
Dział Diagnostyki Obrazowej Pracownie RTG/USG 71 310 17 38

Poradnie

Regionalna Przychodnia Specj. Kierownik 71 33 49 443
Przełożona 71 33 49 588
Rejestracja 71 33 49 481, 482
Poradnia Alergologiczna Rejestracja 71 33 49 684
Gabinet lekarski 71 33 49 686, 687
Gabinet zabiegowy 71 33 49 692
Pracownia Diagnostyki Obrazowej Kierownik 71 33 49 484
RTG 71 33 49 540
Pracownia Endoskopii 71 33 49 547, 550, 549
Sterylizatornia Kierownik 71 33 49 695
Prac. Fizjopatologii Oddychania 71 33 49 771
Ośrodek Tlenoterapii Domowej 71 33 49 562

Administracja

Centrala/Informacja 71 33 49 400
Dyrektor Centrum Sekretariat 71 362 15 33
Sekretariat 71 33 49 428
Kancelaria 71 33 49 521
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Sekretariat 71 362 13 45
Sekretariat 71 33 49 431
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych 71 33 49 577
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 71 33 49 530
Główny Księgowy 71 33 49 605
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością 71 33 49 533
Inspektor Ochrony Danych 71 33 49 533
Dział Polityki Kadrowo-Płacowej Kierownik 71 33 49 529
Kadry 71 33 49 528, 564
Płace – kier. 71 33 49 500
Płace 71 33 49 425, 608
Biuro Organizacji Pracy Centrum 71 33 49 506
Główny Specjalista ds. Eksploatacji  71 33 49 677
Dział Gospodarczy Kierownik 71 33 49 563
71 33 49 451
Dział Techniczny Kierownik 71 33 49 503
71 33 49 575
Biuro Zamówień Publicznych Kierownik 71 33 49 520
71 33 49 510
Faks 71 33 49 420
Dział Księgowości Kierownik 71 33 49 605
Księgowość 71 33 49 509, 599
Kasa 71 33 49 526
Dział Budżetowania i Controllingu 71 33 49 444
Psycholog 71 33 49 571
Pracownik Socjalny dla Chorych 71 33 49 571
Specjalista BHP 71 33 49 552
Inspektor OC, Inspektor ds. Informacji Niejawnych 71 33 49 552
Specjalista d/s  P. poż. 71 33 49 555
Dział Technologii Inform. Kierownik 71 33 49 519
71 33 49 434
Dział Rozliczeń i Informacji Medycznych Kierownik 71 33 49 512
71 33 49 572, 488

Pomocnicze

Apteka Kierownik 71 33 49 736 i 561
Sekcja Żywienia Kierownik 71 33 49 578
Sekcja Higieny Kierownik 71 33 49 485