Rozszerzona Konferencja Klubu Torakochirurgów Polskich

20-21 marca 2015 – Hotel ARTUS – ul. Wilcza 9, 58-540 Karpacz

Szanowni Państwo,

Klub Torakochirurgów Polskich oraz zespół Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukowo-szkoleniową Klubu, która odbędzie się w dniach 20-21 marca 2015 roku w uroczym Karpaczu – miejscowości położonej u podnóża Śnieżki, najwyższego szczytu Karkonoszy.

Podobnie jak w latach ubiegłych formuła spotkania Klubu będzie rozszerzona. Oznacza to, że spotkamy się nie tylko w gronie ścisłych członków Klubu: kierowników oddziałów i samodzielnych pracowników nauki, ale również lekarzy torakochirurgów i osób specjalizujących się w chirurgii klatki piersiowej. Tym ostatnim poświęcamy sobotnie Forum Młodych Torakochirugów, na którym będzie można zaprezentować ciekawe przypadki a najlepsze prezentacje będą nagrodzone.

Przewidujemy również sesje szkoleniowe z udziałem zaproszonych gości oraz innovation room z możliwością zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami technicznymi wspierającymi działalność oddziałów torakochirugicznych.

Mamy nadzieję, że konferencja posłuży nie tylko wymianie doświadczeń w zakresie leczenia chirurgicznego chorób klatki piersiowej, ale pozwoli poznać atrakcyjną turystycznie o każdej porze roku stolicę Karkonoszy.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Kierownik Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii
Dr n.med. Marek Marciniak


Organizator konferencji:
WROCŁAWSKI OŚRODEK TORAKOCHIRURGII: Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Oddział Torakochirurgii Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc 

  • ORGANIZATOR:
    wot_logo

  • SPONSOR GŁÓWNY:

    ethicon

Sponsorzy:

Zrzut ekranu 2015-02-16 o 11.31.33

 

spon_1a

Sponsorzy pomocniczy:


  • nr logo  • sc-logo

 

Miejsce Obrad

www.hotelartus.pl

Hotel ARTUS*** Prestige SPA
ul. Wilcza 9
58-540 Karpacz

tel. +48 75 712 20 48
tel. +48 75 712 20 61
tel. +48 75 761 63 46
fax  +48 75 761 63 46
mobile +48 664 34 40 28
e-mail: recepcja@hotelartus.pl

Program Konferencji

19 marca 2015 (czwartek)

20.00 OTWARCIE KONFERENCJI:
Prezes prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, Organizator dr n. med. Marek Marciniak

KOLACJA

20 marca 2015 (piątek)

7.30 – 9.00 ŚNIADANIE

9.30 – 12.00 INNOVATION ROOM (Sala Karkonoska)

9.00 – 9.45
Dr Joseph Amaral
, Cincinnati OHIO, USA
Vice President of Medical Devices and Diagnostics Emerging Technologies for Johnson and Johnson Corporation
„Porównanie energii mono i bipolarnej oraz technologii ultradźwiękowej w aspekcie jej bezpiecznego użycia w polu operacyjnym”

9.45 – 10.15
Grażyna Werder, Medela Polska, Warszawa
„Cyfrowy system do drenażu klatki piersiowej Medela – prezentacja najnowszego modelu, nowe możliwości oceny i monitorowania postępów terapii, aktualne badania z wykorzystaniem systemu”

10.15 – 10.35
Przemysław Urban
, Elektro-Oxigen Polska, Warszawa
Luca Tomasini, Xmed, Italy
“Nowoczesne techniki endoskopowej diagnostyki i terapii chorób drzewa      oskrzelowego oraz przewodu pokarmowego”

10.35 – 10.50
Dr Juliusz Pankowski, Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc, Zakopane
„Czy sposób utrwalenia materiału cytologicznego z badań EBUS / EUS ma wpływ na jakość rozpoznania patomorfologicznego?”

10.50 – 11.10
Dr Maciej Idzik
, Opolskie Centrum Onkologii
„Rola interwencji żywieniowej u chorych leczonych na oddziale chirurgicznym”

11.10 – 11.30
„Jakość materiału diagnostycznego a możliwości terapeutyczne niedrobnokomórkowego raka płuca”

1. Dr Beata Muszczyńska-Bernhard, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, Wrocław
„Ocena patomorfologiczna”

2. Dr Piotr Wójcik, Oncogene Diagnostics, Kraków
„Diagnostyka mutacji EGFR w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc –  przykład udanej współpracy międzyośrodkowej”

3. Dr Joanna Luboch-Kowal, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, Wrocław
„Możliwości terapeutyczne niedrobnokomórkowego raka płuca” 

11.30 – 11.45
Dr Włodzimierz Kupis, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
„Zastosowanie TachoSil w chirurgii małoinwazyjnej”

11.45 – 12.00
Jarosław Hulbój
, Jonson & Johnson Polska
„Zasady poprawnego stosowania szwu mechanicznego”

13.00 – 14.00 OBIAD

14:00 – 16:00 WYKŁADY ZAPROSZONYCH GOŚCI (Sala Karkonoska)

14.00 – 14.40
Prof. A. Lange – Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, Wrocław
„Wykorzystanie współczesnych metod oddziaływania na aktywność zmutowanych genów i wspomaganie nadzoru immunologicznego w przygotowaniu pacjentów do radykalnego leczenia raka płuca”

14.40 – 15.20
Dr hab. A. Szlubowski – Szpital im. Jana Pawła II, Kraków. Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc, Zakopane.
„Diagnostyka echosonograficzna śródpiersia (EBUS, EUS) – możliwości i ograniczenia, 10 lat doświadczeń”

15.20 – 15.50
Dr hab. J. Pieróg – Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Płuc PUM, Szczecin
„Novel technologies in lung cancer” – sprawozdanie z konferencji AATS, Boston 2014

15.50 – 16.20
Prof. T. Orłowski – Polska Grupa Raka Płuca, Warszawa
„Sprawozdanie z działalności klinik i oddziałów torakochirurgicznych w 2014 r.”

16.20 – 16.50
Peter B. Licht, MD. PhD. – Professor of Surgery, Odense University Hospital, Denmark
„Przygotowanie i organizacja pracy na bloku operacyjnym podczas operacji VATS”

17.00 – 19.00 WALNE ZGROMADZENIE (Sala Śnieżka)
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Torakochirurgów Polskich.

20.00 – KOLACJA

 

21 marca 2015 (sobota)

7.30 – 9.00 ŚNIADANIE

8.30 – 10.25 FORUM MŁODYCH TORAKOCHIRURGÓW
(prezentacja ciekawych przypadków klinicznych)

8.30 – 8.40
Artur Bała – Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów KPCP w Bydgoszczy
„Idiopatyczna zakrzepica żylna jako przyczyna obustronnego chłonkotoku u 65-letniego chorego” 

8.45 – 8.55
Hanna Lisowska – Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
„Pourazowe uszkodzenie oskrzela głównego lewego”

9.00 – 9.10
Mariusz Stefański – Centrum Pulomonologii i Torakochirurgii w Bystrej
„Mięsak maziówkowy okolicy szyi”

9.15 – 9.25
Michalina Czarnecka – Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM w Szczecinie–Zdunowie
„Rzadkie powikłanie małoinwazyjnej resekcji przełyku”

9.30 – 9.40
Joanna Lipińska – Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK im. WAM-CSW w Łodzi
„Autorska metoda resekcji chrzęstniaka mostka – opis przypadku”

9.45 – 9.55
Bogumił Maciąg – Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM w Szczecinie–Zdunowie
„Zastosowanie bronchonawigacji w stopniowaniu i planowaniu leczenia w niedrobnokomórkowym raku płuca”

10.00 – 10.10
Piotr Błasiak – Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
„Rak gruczołowo-torbielowaty oskrzela głównego lewego i rozwidlenia tchawicy”

10.15 – 10.25
Krzysztof Karuś – Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
„Olbrzymi guz śródpiersia tylnego – opis przypadku”

Rejestracja Uczestników

Rejestracja Online została zakończona. W razie potrzeby prosimy o kontakt bezpośrednio z organizatorami:

dr n. med. Marek Marciniak
tel. 71 33 49 437

dr n. med. Konrad Pawełczyk
tel. 608 508 944

Kontakt

Kontakt z organizatorem

Organizator konferencji :

Dr n.med. Marek Marciniak
Dr n.med. Konrad Pawełczyk

WROCŁAWSKI OŚRODEK TORAKOCHIRURGII:

Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Oddział Torakochirurgii Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław

e-mail konferencja(at)dcchp.pl

tel. 71 3349507
fax. 71 3349603

Mapa 

WYZNACZ TRASĘ