Inne świadczenia

Dodatkowe usługi świadczone przez DCChP na rzecz pacjentów

 1. Pacjenci hospitalizowani w DCCHP mogą przekazać posiadane przedmioty wartościowe do depozytu. Magazyn depozytów zlokalizowany jest w Kasie Centrum:
  • czynny w dni powszednie od 8.00 do 15.00.
  • w dni wolne od pracy, niedziele i święta oraz w dni powszednie od 15.00 do 8.00 rano, pracownicy Izby Przyjęć lub oddziału przyjmują i zabezpieczają przedmioty wartościowe do czasu przekazania do Kasy Centrum.
  • przedmioty wartościowe wpisuje się do karty depozytowej i rejestruje w księdze depozytów.
 2. Sklep spożywczy z kawiarenką znajduje się na wysokim parterze; czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, w soboty w godz. 9.00 – 16.00, w niedziele w godz. 10.00 – 16.00.
 3. Na każdym oddziale wywieszona jest tablica informacyjna i karta praw pacjenta.
 4. Istnieje możliwość odpłatnego korzystania z usług (dla osób nieubezpieczonych), np. porad lekarskich, badań laboratoryjnych itp. wg cennika obowiązującego w Centrum.
 5. W DCCHP dla potrzeb pacjentów zatrudniony jest:
  • psycholog mgr Małgorzata Paszkielewicz – wysoki parter, pokój 33A, od pon. do pt. ( z wyjątkiem środy ) w godz. 7.30 – 15.05,
  • pracownik socjalny Grzegorz Wojczyszyn oraz Katarzyna Dudzik – wysoki parter, pokój 33A, w godz. 7.30 – 15.05
 6. Skargi i wnioski pacjenci mogą składać w Kancelarii DCCHP w pokoju nr 4 na wysokim parterze.