Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4

 

 

 

Nazwa projektu: „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i zasobów

                               informatycznych na potrzeby e-usług medycznych”

 

Celem projektu jest usprawnienie i poprawa poziomu usług medycznych, poprzez wykorzystanie e-usług medycznych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

 

Wartość całkowita Projektu: 6.983.870,00 PLN

Dofinansowanie EFRR:           5.936.289,52 PLN

 

Projekt, realizowany przez Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, zakłada uruchomienie czterech e-usług:

-chmura danych obrazowych DICOM – umożliwiająca pacjentom uzyskanie dostępu online do swoich danych obrazowych (badań wykonanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc).

-digitalizacja i udostępnianie wyników badań z urządzeń medycznych – e-usługa ma na celu ucyfrowienie analogowego sprzętu medycznego.

-teleradiologia – rozbudowa posiadanego systemu radiologicznego o możliwość zdalnego opisywania zdjęć RTG na zewnątrz.

-przetwarzanie głosu na elementy elektronicznej dokumentacji medycznej – e-usługa umożliwiająca tworzenie i uzupełnianie dokumentacji medycznej, przy użyciu głosu z zastosowaniem technologii automatycznego rozpoznawania i zamiany mowy na tekst.

 

Odbiorcami projektu są przede wszystkim pacjenci, jak również personel Centrum. Efektem projektu będzie sprawniejsze funkcjonowanie jednostki, dzięki szybszemu przetwarzaniu, lepszemu digitalizowaniu i sprawniejszemu udostępnianiu danych o wynikach badań i przebiegu leczenia pacjentów.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD na lata 2014-2020.