Co zabrać do poradni

Dokumenty wymagane przy przyjęciu pacjenta do przychodni:

  1. Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na konsultację do poradni specjalistycznej lub karta informacyjna z leczenia szpitalnego z zaleceniem kontynuowania leczenia w przychodni specjalistycznej, karta informacyjna do 1 miesiąca po pobycie w szpitalu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, bez skierowania w sytuacjach konieczności natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na stan zdrowia pacjenta (stany zagrożenia życia).
  2. Dowód osobisty.
  3. Dokumentacja medyczna z leczenia w innych placówkach służby zdrowia (karty informacyjne, wyniki badań, zdjęcia rentgenowskie).

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie, przez członków rodziny, osoby trzecie z wyznaczeniem daty i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. Możliwa jest również rejestracja internetowa.