Certyfikat „Szpital promujący zdrowie”

W marcu 2014 roku, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu otrzymało certyfikat „Szpital promujący Zdrowie” dołączając tym samym do International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services – HPH – Międzynarodowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.

Projekt Światowej Organizacji Zdrowia Szpitala Promującego Zdrowie powstał w 1988 roku w celu włączenia koncepcji, wartości i standardów promocji zdrowia w organizacyjną strukturę szpitala.

W ramach systemu, Centrum zobowiązane jest do działania zgodnie z pięcioma standardami przyjętymi przez Sieć oraz monitorowania wskaźników wpływających na zdrowie pacjentów i pracowników szpitala:

Standard 1 – Management policy

 • % personelu świadomego istnienia polityki promocji zdrowia w szpitalu
 • % pacjentów świadomych standardów promocji zdrowia w szpitalu
 • % budżetu szpitala dedykowanego aktywnościom z zakresu promocji zdrowia

Standard 2 – Patient assessment

 • % pacjentów ocenianych w kierunku czynników ryzyka związanych z płcią,
 • % pacjentów ocenianych czynników ryzyka specyficznych dla jego choroby według algorytmów postępowania medycznego.

Standard 3 – Patient information and intervention

 • % pacjentów, których przeszkolono w zakresie możliwości samodzielnego radzenia sobie w swojej chorobie,
 • % pacjentów, którym przekazano informację o konieczności modyfikacji czynników ryzyka w ich chorobie oraz o opcjach terapeutycznych.

Standard 4 – Promoting a Healthy Workplace

 • % personelu palącego papierosy
 • % personelu który zaprzestał palenia papierosów
 • % krótkoterminowej absencji chorobowej
 • % urazów i ekspozycji zawodowych w miejscu pracy

Standard 5 – Continuity and Cooperation

 • % kart wypisowych zawierających epikryzy przekazanych lekarzom prowadzącym lub szpitalom kierującym pacjenta do danej placówki,
 • % tzw. readmisji (ponownych przyjęć) w ciągu 5 dni od wypisu