Certyfikat „Szpital bez bólu”

3 marca 2014 roku Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu otrzymało Certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany przez  Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, które zainicjowały program “Szpital bez bólu”.

5 kwietnia 2017 roku Centrum otrzymało przedłużenie certyfikatu “Szpital bez bólu” do dnia 5 kwietnia 2020 roku.

Certyfikat ten nadawany jest placówkom, które spełnią określone kryteria i przez to przyczynią się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach.

Dodatkową korzyścią  z uzyskania Certyfikatu jest redukcja kosztów hospitalizacji pacjentów dzięki zmniejszeniu częstości występowania powikłań pooperacyjnych oraz wcześniejszemu wypisowi ze szpitala.

Uzyskanie Certyfikatu “Szpital bez bólu” stanowi ważną informację dla pacjenta, że
w Centrum uśmierzanie bólu pooperacyjnego prowadzone jest na najwyższym poziomie.