• Featured entry

Certyfikat Ministra Zdrowia w zakresie akredytacji szpitali

Certyfikat Ministra Zdrowia w zakresie akredytacji szpitali

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 32/2014 z dnia 23 maja 2014 r., w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 z późn. zm.), Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu otrzymało akredytację Ministra Zdrowia w zakresie działalności szpitalnej.

W wyniki dokonanej w dniach 25-27 kwietnia 2018 r. oceny punktowej, Centrum uzyskało 90% możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych określonych obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 2, poz. 24).

Raport został opracowany na podstawie obserwacji szpitala (oddziałów szpitalnych, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, pracowni diagnostycznych, gabinetów zabiegowych, laboratorium, kuchni i apteki), przeglądu dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej oraz wywiadów z pacjentami i odwiedzającymi.

Tak wysoka ocena punktowa plasuje szpital między trzynastym a dziewiętnastym miejscem wśród dwustu dziesięciu wszystkich ocenionych szpitali w Polsce.

Organizacja systemu zarządzania jakością

System zarządzania jakością zorganizowany w Centrum oparty jest na piętnastu obszarach jakościowych zaprezentowanych w Programie Akredytacji Szpitali. Zestaw standardów akredytacyjnych jest ambitną, nakierowaną na twórcze kształtowanie rozwiązań, lecz także zorientowaną na dokonywanie pomiaru i prowadzenie analizy własnej działalności klinicznej. Realizacja wymogów tych standardów wymaga pełnego zaangażowania kadry medycznej oraz pracowników szpitala w działania dla poprawy jakości.

Obszary jakościowe:

 • Ciągłość Opieki (CO)
 • Prawa Pacjenta (PP)
 • Ocena Stanu Pacjenta (OS)
 • Opieka nad Pacjentem (OP)
 • Kontrola Zakażeń (KZ)
 • Zabiegi i Znieczulenia (ZA)
 • Farmakoterapia (FA)
 • Laboratorium (LA)
 • Diagnostyka Obrazowa (DO)
 • Odżywianie (OD)
 • Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta (PJ)
 • Zarządzanie Ogólne (ZO)
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ)
 • Zarządzanie Informacją (ZI)
 • Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO)

W celu optymalnego przepływu informacji w systemie, Centrum przyjęło strukturę opartą na trzech głównych filarach systemu – Komitecie ds. Jakości, Zespole ds. Jakości, zespołach operacyjnych. W najważniejszym w systemie Komitecie – Komitecie ds. Jakości zasiadają przedstawiciele zarządu ds. medycznych, pielęgniarstwa oraz finansowych, pełnomocnik dyrektora ds. jakości, przedstawiciele lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów oraz przedstawiciele innych obszarów: technologii informatycznych, bezpieczeństwa informacji, dokumentacji medycznej, środowiska opieki, kadr oraz kontroli zakażeń. Zebrania Komitetu odbywają się co najmniej raz w miesiącu w celu określania działań strategicznych oraz operacyjnych w zakresie jakości oraz przeglądu wyników analiz.

W maju 2014 roku, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu powołało Radę ds. Rozwoju Klinicznego. Jest ona organem inicjującym, doradczym i opiniotwórczym dla Zarządu Centrum w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju klinicznego, naukowego i badawczo – technicznego. Rada trzyma pieczę i dokonuje oceny działalności klinicznej całej jednostki, poszczególnych oddziałów i pracowników. Jest organem zatwierdzającym wytyczne, rekomendacje, standardowe procedury postępowania oraz materiały informacyjne opracowane przez Centrum.

 

akredytacja gratulacje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.