CENNIK WROCŁAW

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIU
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI MEDYCZNE DLA PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH
Obowiązuje od 01.02.2017

LP

NAZWA USŁUGI

UWAGI

CENA NETTO

STAWKA VAT*

CENA BRUTTO

A

LECZNICTWO ZAMKNIĘTE
A.1 Oddziały niezabiegowe V, VIA, VIB       Gruźlicy i Chorób Płuc Do tych kosztów dolicza się koszty diagnostyki i leków wg historii choroby- 1 dzień pobytu 370,00 zł zw.* 370,00 zł
A.2 Pododdział Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego Do tych kosztów dolicza się koszty diagnostyki i leków wg historii choroby- 1 dzień pobytu 940,00 zł zw.* 940,00 zł
A.3 Oddział niezabiegowy IV Chorób Wewnętrznych Do tych kosztów dolicza się koszty diagnostyki i leków wg historii choroby- 1 dzień pobytu 400,00 zł zw.* 400,00 zł
A.4 WROCŁAWSKI OŚRODEK TORAKOCHIRURGII Do tych kosztów dolicza się koszty diagnostyki, zabiegów i leków wg historii choroby- 1 dzień pobytu 700,00 zł zw.* 700,00 zł
A.6 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii ilość pkt wg skali TISS za każdy dzień pobytu+ koszty hemofiltracji i plazmoseparacji krwi i preparatów krwiopochodnych 80 zł/pkt zw.* 80 zł/pkt
A.7 Oddział Onkologii Klinicznej Do tych kosztów dolicza się koszty diagnostyki i leków wg historii choroby- 1 dzień pobytu 470,00 zł zw.* 470,00 zł
A.7 Konsultacje anestezjologiczne
A.7.1 Konsultacja anestezjologiczna w godz. 730-1500 150,00 zł zw.* 150,00 zł
A.7.2 Konsultacja anestezjologiczna z zabiegiem założenia dostępu centralnego w godz. 730-1500 + koszty materiałowe 210,00 zł zw.* 210,00 zł
A.7.3 Konsultacja anestezjologiczna w godzinach pełnionego dyżuru medycznego 160,00 zł zw.* 160,00 zł
A.7.4 Konsultacja anestezjologiczna z zabiegiem założenia dostępu centralnego w godzinach pełnionego dyżuru medycznego + koszty materiałowe 260,00 zł zw.* 260,00 zł
A.7.5 Interwencja zespołu anestezjologicznego + koszty materiałowe 370,00 zł zw.* 370,00 zł

B

ŚWIADCZENIA LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
B.1 Konsultacja pulmonologiczna i pulmonologiczna dla dzieci 130,00 zł zw.* 130,00 zł
B.1.1 bez zdjęcia RTG klatki piersiowej 130,00 zł zw.* 130,00 zł
B.1.2 ze zdjęciem RTG klatki persiowej 150,00 zł zw.* 150,00 zł
B.1.3 ze zdjęciem RTG klatki piersiowej i spirometrią 200,00 zł zw.* 200,00 zł
B.1.4 punkcja 100,00 zł zw.* 100,00 zł
B.2 Konsultacja torakochirurgiczna 130,00 zł zw.* 130,00 zł
B.3 Konsultacja torakochirurgiczna u lekarza dyżurnego w godz. 1500– 700 170,00 zł zw.* 170,00 zł
B.4 Drenaż jamy opłucnowej 220,00 zł zw.* 220,00 zł
B.5 Nakłucie klatki piersiowej 220,00 zł zw.* 220,00 zł
B.6 Usunięcie drenu z ran pooperacyjnych 130,00 zł zw.* 130,00 zł
B.7 Endoskopowa biopsja oskrzela 270,00 zł zw.* 270,00 zł
B.8 Konsultacja onkologiczna 130,00 zł zw.* 130,00 zł
B.9 Wlewka dopęcherzowa + konsultacja 450,00 zł zw.* 450,00 zł
B.10 Konsultacja alergologiczna bez testów 120,00 zł zw.* 120,00 zł
B.11 Konsultacja  alergologiczna z testami konsultacja lekarska, testy alergologiczne do 10 związków chemicznych 180,00 zł zw.* 180,00 zł
B.12 Pełna diagnostyka alergologiczna konsultacja lekarska, testy alergologiczne do 10 związków chemicznych, spirometria i orzeczenie lekarskie 220,00 zł zw.* 220,00 zł
B.13 Testy alergologiczne za 1 punkt testowy 7,00 zł zw.* 7,00 zł
B.14 Konsultacja alergologiczna z testami konsultacja lekarska, testy alergologiczne do 10 związków chemicznych (Hapteny) 280,00 zł zw.* 280,00 zł
B.15 Pełna diagnostyka alergologiczna konsultacja lekarska, testy alergologiczne do 10 związków chemicznych (Hapteny), spirometria i orzeczenie lekarskie 320,00 zł zw.* 320,00 zł
B.16 Testy związku chemicznego (Haptenu) za 1 punkt (Haptenu) 20,00 zł zw.* 20,00 zł
B.17 Testy płatkowe od 11 do 20 związków chemicznych (Haptenów) 380,00 zł zw.* 380,00 zł
B.18 Testy płatkowe od 11 do 20 związków chemicznych (Haptenów) 580,00 zł zw.* 580,00 zł
B.19 Pulsoksymetria 15,00 zł zw.* 15,00 zł
B.20 Nebulizacja 18,00 zł zw.* 18,00 zł
B.21 Fototerapia skóry 1 naświetlenie do 15 min. 17,00 zł zw.* 17,00 zł
B.22 Badanie lekarskie dopuszczające do podania szczepionki 35,00 zł zw.* 35,00 zł
B.23 Konsultacja proktologiczna 130,00 zł zw.* 130,00 zł
B.24 Konsultacja proktologiczna z rektoskopią / anoskopią + koszty wycinków 190,00 zł zw.* 190,00 zł
B.25 Zamknięta biopsja jelita grubego 560,00 zł zw.* 560,00 zł
B.26 Operacja hemoroidów 1 200,00 zł zw.* 1 200,00 zł
B.27 Konsultacja lekarska (internistyczna) na izbie przyjęć + koszty badań, leków, dodatkowych procedur 150,00 zł zw.* 150,00 zł
B.28 Obserwacja pacjenta na izbie przyjęć cena za 1 godzinę+ koszty badań, leków 40,00 zł zw.* 40,00 zł
B.29 Bronchoskopia + koszty badań 390,00 zł zw.* 390,00 zł
B.30 Gastroskopia + koszty badań 350,00 zł zw.* 350,00 zł
B.31 Znieczulenie ogólne 250,00 zł zw.* 250,00 zł
B.32 Wydanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia na życzenie świadczeniobiorcy 35,00 zł 23% 43,05 zł
B.33 Udzielenie informacji medycznej na życzenie firmy ubezpieczeniowej 50,00 zł 23% 61,50 zł

C

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE
C.1 Pomiar ciśnienia 5,00 zł zw.* 5,00 zł
C.2 Pobieranie krwi na badanie do badań poza Centrum 20,00 zł zw.* 20,00 zł
C.3 Zastrzyk dożylny ze zleceniem w obecności lekarza 25,00 zł zw.* 25,00 zł
C.4 Zastrzyk domięśniowy ze zleceniem 14,00 zł zw.* 14,00 zł
C.5 Kroplówka ze zleceniem 150,00 zł zw.* 150,00 zł
C.6 Opatrunek duży 55,00 zł zw.* 55,00 zł
C.7 Opatrunek mały 24,00 zł zw.* 24,00 zł
C.8 Zdjęcie szwów 30,00 zł zw.* 30,00 zł
C.9 Szczepienie ze zleceniem + koszt szczepionki 28,00 zł zw.* 28,00 zł
C.10 Szczepienie BCG ze zleceniem + koszt szczepionki 20,00 zł zw.* 20,00 zł
C.11 Założenie OT 20,00 zł zw.* 20,00 zł
C.12 Odczyt OT 10,00 zł zw.* 10,00 zł
C.13 Podanie anatoksyny p/tężcowej ze zleceniem 32,00 zł zw.* 32,00 zł

D

KONSULTACJE I ZABIEGI WYJAZDOWE (POZA SIEDZIBĄ CENTRUM)
D.1 Konsultacja pulmonologiczna Jeżeli konsultacji towarzyszy procedura zabiegowa, należy jej koszty doliczyć do kosztu konsultacji 190,00 zł zw.* 190,00 zł
D.2 Własny transport w obrębie Wrocławia 60,00 zł 8% 64,80 zł
D.3 Stawka za 1 km poza Wrocławiem 1,00 zł 8% 1,08 zł

E

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
E.1 USG (klatki piersiowej, jamy brzusznej, tarczycy, miednicy małej) 70,00 zł zw.* 70,00 zł
E.2 USG serca 130,00 zł zw.* 130,00 zł
E.3 EKG 25,00 zł zw.* 25,00 zł
E.4 RTG klatki AP 1 projekcja, ze skierowaniem 36,00 zł zw.* 36,00 zł
E.5 RTG klatki boczne 1 projekcja, ze skierowaniem 36,00 zł zw.* 36,00 zł
E.6 RTG czaszki 2 projekcje, ze skierowaniem 53,00 zł zw.* 53,00 zł
E.7 RTG jamy brzusznej proste 1 projekcja, ze skierowaniem 36,00 zł zw.* 36,00 zł
E.8 RTG miednicy 1 projekcja, ze skierowaniem 50,00 zł zw.* 50,00 zł
E.9 RTG dużych stawów 2 projekcje, ze skierowaniem 42,00 zł zw.* 42,00 zł
E.10 RTG dłoni/stopy 1 projekcja, ze skierowaniem 56,00 zł zw.* 56,00 zł
E.11 RTG kręgosłupa szyjnego 2 projekcje, ze skierowaniem 57,00 zł zw.* 57,00 zł
E.12 RTG kręgosłupa piersiowego 2 projekcje, ze skierowaniem 57,00 zł zw.* 57,00 zł
E.13 RTG kręgosłupa lędźwiowego 2 projekcje, ze skierowaniem 57,00 zł zw.* 57,00 zł
E.14 Inne badania RTG za projekcję, ze skierowaniem 35,00 zł zw.* 35,00 zł
E.15 Skopia klatki piersiowej wykonywana jest na zlecenie lekarza pulmonologa 50,00 zł zw.* 50,00 zł

F

PRACOWNIA PATOMORFOLOGII
F.1 Badanie histopatologiczne za jeden preparat, za badanie dodatkowe-wielokrotność 40,00 zł zw.* 40,00 zł
F.2 Badanie immunohistochemiczne za 1 oznaczenie 80,00 zł zw.* 80,00 zł
F.3 Badanie sekcyjne + koszty pobranych preparatów 400,00 zł zw.* 400,00 zł
F.4 Przechowywanie zwłok dla pacjentów Centrum za każdą dodatkową dobę po 72 godzinach w dni robocze, dla pacjentów Centrum. 120,00 zł 8% 129,60 zł
F.5 Przechowywanie zwłok dla pacjentów spoza Centrum za każdą dobę, dla pacjentów spoza Centrum 150,00 zł 8% 162,00 zł
F.6 Badanie cytologiczne 21,00 zł zw.* 21,00 zł
F.7 Biopsja cienkoigłowa 100,00 zł zw.* 100,00 zł
F.8 Konsultacja preparatów histopatologicznych 100,00 zł zw.* 100,00 zł

G

PRACOWNIA FIZJOPATOLOGII ODDYCHANIA
G.1 Badanie spirometryczne z testem drobnych oskrzeli spoczynkowy przed lekiem 35,00 zł zw.* 35,00 zł
G.2 Badanie spirometryczne z testem drobnych oskrzeli spoczynkowy po lekach 45,00 zł zw.* 45,00 zł
G.3 Badanie gazometryczne spoczynkowe 25,00 zł zw.* 25,00 zł
G.4 Badanie gazometryczne wysiłkowe 39,00 zł zw.* 39,00 zł

H

KLINIKA CHORÓB PŁUC AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
PRACOWNIA BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH PŁUC
H.1 Spirometria dynamiczna i statyczna 48,00 zł zw.* 48,00 zł
H.2 Próba rozkurczowa z podaniem leku bronchodilatacyjnego wziewnie 82,00 zł zw.* 82,00 zł
H.3 Badanie pletyzmograficzne przy użyciu kabiny stałoobjętościowej 180,00 zł zw.* 180,00 zł
H.5 Badanie pojemności dyfuzyjnej płuc metodą pojedynczego oddechu (DLCOSB) 120,00 zł zw.* 120,00 zł
PRACOWNIA POLISOMNOGRAFICZNA
H.6 Poligrafia oddechowa 800,00 zł zw.* 800,00 zł
H.7 Badanie polisomnograficzne nadzorowane 1 000,00 zł zw.* 1 000,00 zł
H.8 Pulsoksymetria badanie dzienne 100,00 zł zw.* 100,00 zł
H.9 Pulsoksymetria badanie całonocne 450,00 zł zw.* 450,00 zł

I

INNE USŁUGI
I.1 Kopia wyników badań i dokumentacji medycznej 1 strona 0,30 zł 23% 0,37 zł
I.2 Wyciąg lub odpis z dokumentacji medycznej 1 strona 8,13 zł 23% 10,00 zł

* Zwolnione od podatku są jedynie usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w pozostałych przypadkach należy stosować stawkę VAT 23%

** Zgodnie z art.28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 09.52.417). 0,0002 Przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowane przez GUS