Cennik Oborniki

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIU
Placówka w Obornikach Śląskich 
ul. Trzebnicka 3 55-120 Oborniki Śląskie
CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI MEDYCZNE DLA PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH –

Obowiązuje od 01.02.2017r.

       
LP NAZWA USŁUGI UWAGI CENA NETTO STAWKA VAT * CENA BRUTTO
A DIAGNOSTYKA OBRAZOWA        
A.1 USG serca   130,00 zł zw.* 130,00 zł
A.2 USG TARCZYCY   70,00 zł zw.* 70,00 zł
A.3 USG JAMY BRZUSZNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ   80,00 zł zw.* 80,00 zł
A.4 Zdjęcie RTG żeber ze skierowaniem 50,00 zł zw.* 50,00 zł
A.5 Zdjęcie RTG czaszki – inne ze skierowaniem 50,00 zł zw.* 50,00 zł
A.6 Zdjęcie RTG zatok nosa ze skierowaniem 36,00 zł zw.* 36,00 zł
A.7 Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego – inne ze skierowaniem 50,00 zł zw.* 50,00 zł
A.8 Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego – inne ze skierowaniem 60,00 zł zw.* 60,00 zł
A.9 Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – inne ze skierowaniem 60,00 zł zw.* 60,00 zł
A.10 Zdjęcie RTG mostka/obojczyków ze skierowaniem 43,00 zł zw.* 43,00 zł
A.11 Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej ze skierowaniem 41,00 zł zw.* 41,00 zł
A.12 Zdjęcie RTG klatki piersiowej + boczne ze skierowaniem 70,00 zł zw.* 70,00 zł
A.13 Zdjęcie RTG układu moczowego – inne ze skierowaniem 42,00 zł zw.* 42,00 zł
A.14 Zdjęcie RTG brzucha – inne ze skierowaniem 43,00 zł zw.* 43,00 zł
A.15 Zdjęcie RTG kości barku i łokcia ze skierowaniem 35,00 zł zw.* 35,00 zł
A.16 Zdjęcie RTG kości przedramienia/ramienia ze skierowaniem 44,00 zł zw.* 44,00 zł
A.17 Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni ze skierowaniem 35,00 zł zw.* 35,00 zł
A.18 Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra – inne ze skierowaniem 40,00 zł zw.* 40,00 zł
A.19 Zdjęcie RTG kolana AP + boczne (1 kolano) 2 projekcje, ze skierowaniem 50,00 zł zw.* 50,00 zł
A.20 Zdjęcie RTG kolana AP + boczne (2 kolana) 3 projekcje, ze skierowaniem 75,00 zł zw.* 75,00 zł
A.21 Zdjęcie RTG podudzia ze skierowaniem 50,00 zł zw.* 50,00 zł
A.22 Zdjęcie RTG kostki stopy (1 stopa) 1 stopa ze skierowaniem 40,00 zł zw.* 40,00 zł
A.23 Zdjęcie RTG kostki stopy (2 stopy) 2 stopy ze skierowaniem 50,00 zł zw.* 50,00 zł
A.24 Zdjęcie RTG palca ze skierowaniem 25,00 zł zw.* 25,00 zł
B LECZNICTWO ZAMKNIĘTE        
B.1 Oddział Grużlicy i Chorób Płuc w Obornikach Śl. I Do tych kosztów dolicza się koszty diagnostyki i leków wg historii choroby – 1 dzień pobytu 400,00 zł zw.* 400,00 zł
B.2 Oddział Pulmonologiczny w Obornikach Śl. Do tych kosztów dolicza się koszty diagnostyki i leków wg historii choroby – 1 dzień pobytu 350,00 zł zw.* 350,00 zł
B.3 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Do tych kosztów dolicza się koszty diagnostyki i leków wg historii choroby – 1 dzień pobytu 170,00 zł zw.* 170,00 zł
C POZOSTAŁE USŁUGI        
C.1 Badanie spirometryczne wyjściowe   20,00 zł zw.* 20,00 zł
C.2 Przechowywanie zwłok dla pacjentów Placówki Zamiejscowej w Obornikach Śląskich Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu za każdą dodatkową dobę po 72 godzinach, dla pacjentów Placówki Zamiejscowej Centrum 30,00 zł 8% 32,40 zł
C.3 Kopia wyników badań 1 strona 0,30 zł 23% 0,37 zł
C.4 Wyciąg lub odpis z dokumentacji medycznje 1 strona          8,13                 23%           10,00
* Zwolnione od podatku są jedynie usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w pozostałych przypadkach należy stosować stawkę VAT 23%.

** Zgodnie z art.28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 09.52.417). 0,0002  Przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowane przez GUS.