• dcchp_informacja_

  • dcchp_ksiazka_telefon

  • Otwarcie zmodernizowanego Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego

   W dniu 27 września 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. W uroczystości wzięli udział m. in.: Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski, Bartłomiej Wiązowski – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Elżbieta Berezowska – Skarbnik Województwa Dolnośląskiego i Przewodnicząca […]

  • Dni bezpłatnej spirometrii 1-6 październik 2018r.

   Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu po raz kolejny dołączyło do wieloletniej kampanii ,,Healthy Lungs for Life” . Tym samym mamy przyjemność zaprosić Państwa do zbadania swoich płuc w ramach bezpłatnej spirometrii. Badanie będzie można wykonać w dniach 1-6 października 2018 roku w Regionalnej Przychodni Specjalistycznej Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej […]

  • Certyfikat Ministra Zdrowia w zakresie akredytacji szpitali

   Certyfikat Ministra Zdrowia w zakresie akredytacji szpitali Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. Na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 32/2014 […]

  • Zadanie inwestycyjne pn. „Usuwanie skutków smogu (…)”

   Zadanie inwestycyjne pn. „Usuwanie skutków smogu wpływającego negatywnie na osoby ze schorzeniami płuc poprzez doposażenie i rozbudowę Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wartość zadania: 1.138.777,31 zł Wartość wsparcia finansowego ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej […]

  • Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.

   W dniu 10.05.2018r.we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej 1, odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego: Jerzy Michalak oraz Jarosław Maroszek, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych- Zofia Małas, Dyrektorzy szpitali, Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinach pielęgniarstwa, przedstawiciele władz uczelni i samorządów zawodowych oraz liczne […]

  • Podpisanie umowy na doposażenie i rozbudowę Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego.

   Dnia 27 kwietnia 2017r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu na realizację zadania: ,, Usuwanie skutków smogu, wpływającego negatywnie na osoby ze schorzeniami płuc poprzez doposażenie i rozbudowę Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu”. W podpisaniu […]

  Archiwum

   

 • szybka terapia

  certyfikat-akredytacyjny

  1p

  dofinansowanie-nfosig

   

   

  INFORMACJE

  zakaz_palenia
  parking

   

  CERTYFIKATY  certyfikat-szpital-bez-bolu